През четвъртото тримесечие на 2017 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1296 жилищни сгради със 7327 жилища в тях и 904 953 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 30 административни сгради/офиси с 29 251 кв. м РЗП и на 1130 други сгради с 691 264 кв. м РЗП. Това съобщи Националният статистически институт (НСИ).

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите Пловдив – 215, София (столица) – 201, Бургас – 123, и Варна – 116. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) – 2 703, Пловдив – 1 642, Варна – 697, и Бургас – 531.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 15.1%, а общата им застроена площ – с 3.2 на сто, докато броят на жилищата в тях се увеличава с 2.7%.

При издадените разрешителни за строеж на административни сгради се наблюдава нарастване със 7.1%, но тяхната РЗП е по-малко с 25.3%. Броят на разрешителните за строеж на други сгради намалява със 7.5 на сто, а общата им застроена площ – с 3.1%.

През четвъртото тримесечие на 2017 г. е започнал строежът на 779 жилищни сгради с 4215 жилища в тях и с 543 767 кв. м обща застроена площ, на 16 административни сгради/офиси с 27 158 кв. м РЗП и на 570 други сгради с 454 681 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради са по-малко с 20.7%, докато жилищата в тях се увеличават с 23.6%, а общата им застроена площ – с 20.4%. Броят на започнатите административни сгради бележи спад с 40.7%, а тяхната обща застроена площ – с 11.4%. Започнатите други видове сгради намаляват със 17.6 на сто, но тяхната РЗП е повече с 18.2%.

Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: Пловдив – 108 жилищни и 87 други сгради; София (столица) – 131 жилищни, 3 административни и 36 други сгради; Варна – 105 жилищни и 27 други сгради; Бургас – 87 жилищни и 36 други сгради.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви

four × four =