Апелативен съд – Бургас потвърди обезпечение по искане на КОНПИ на бъдещи искове за отнемане на незаконно придобито имущество за почти 200 000 млн. лв. Това се казва в прессъобщение на АС, изпратено до медиите от Росица Амелева от „Връзки с обществеността“ от Апелативен съд в Бургас. В съобщението, изпълнено само с инициали, се твърди, че определението е окончателно.

Тъй като спазваме традицията да публикуваме изпратени до Бургас Нюз прессъобщения от съда без редакторска намеса, правим го без да коригираме и обозначената в заглавието и в началото на информацията сума от 200 000 млн. лв. Бдителните читатели сами могат да изчислят, че всъщност става дума за около 200 млн. лв. А лицата, фирмите, както и имотът в гр.С. са всеизвестни на всички, начело с И.П.

„Състав на Апелативен съд – Бургас остави в сила определение на ОС – Бургас, с което е уважено искането на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ), като е допуснато обезпечение на бъдещите й искове с обща цена 199 051 065,19 лв., срещу пет правни субекта, обжалвали налагането на мерките: „възбрана“ върху недвижим имот, собственост на физически лица, в гр. С. и „запори“ върху банкови сметки, дружествени дялове и акции на посочените в искането за обезпечение бъдещи ответници.

Делото е образувано пред Апелативен съд – Бургас по частната жалба на пълномощника на ответниците по молбата за обезпечение на бъдещите искове : И.П. и Г.П и юридическите лица: „А“ АД , “С“ АД, “А“ ЕАД, „Л“ АД, „Л“ ЕАД,“А“ ЕООД “Б“ АД,“Л“ АД, и „С“ ЕООД. В нея се настоява обжалваното определение да бъде отменено изцяло, т.к. е неправилно, а искането за налагането на обезпечителни мерки, посочени от КОНПИ срещу имуществото на бъдещите ответници и на трети засегнати страни, да бъде отхвърлено като неоснователно.

В постъпилия писмен отговор на КОНПИ са оспорени всички оплаквания на жалбоподателите, включително и тези, които се отнасят към бъдещото разрешаване на спора по същество. Определението на първата инстанция се сочи за правилно.
Комисията заявява, че е започнала проверка за установяването на несъответствие в имуществото на лицето И. П. за предвидения в закона (ЗОПДНПИ/отм./) десетгодишен предишен период, по сигнал на Софийска градска прокуратура за привличането му като обвиняем за извършването на престъпление по служба. по чл.283а,т.1,вр. чл. 282, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.4, вр. ал.1 от НК. Проверката за времето от 16.01.2007г. до 16.01.2017г., по отношение на лицето, семейството му и юридически лица, за които имало данни да са контролирани от него сочи на несъответствие в размер на 14 191 710, 64 лв, надхвърлящо визираната в закона сума от 250 000лв. за целия посочен период, допълват от комисията.

Според КОНПИ тези констатации напълно покриват изискването на закона за допускане на поисканото обезпечение, поради наличието на достатъчно данни, от които да се направи обосновано предположение, че имуществото е незаконно придобито и подлежи на бъдещо отнемане от Държавата.

Апелативният съд е споделил извода ОС – Бургас за налагането на поисканите обезпечителни мерки и е потвърдил обжалваното определение като правилно.

Определението е окончателно.“

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви

three × two =