Жрецът, разказал на света за Атлантида – Сонхис от Саис

0
378
Жрецът Сонхис от Саис разказа на света за Атлантида

Всеки път, когато си помислим за Атлантида – приказния изгубен град/континент – се сещаме за Платон – човекът, който описал съществуването ѝ в творбата си „Критий и Тимей”. Но питали ли сме се някога откъде идва първоначалната история за Атлантида?

Платон не е измислил Атлантида, както мнозина вярват. А разказът за съществуването на този „митичен” град/континент може да бъде проследена назад в историята. За да разберем повече за Атлантида, трябва да научим повече за Солон. Той е високоуважаван и добре познат гръцки държавник, който живял между 638-558 г.пр.Хр.

Солон бил известен законодател от Атина и бил забележителен с поемите и писанията си. Както Платон обяснява, Солон пътува до древен Египет, за да научи повече за историята на страната. И за да потърси потенциални търговски отдалечени селища между Гърция и Египет.

Вярва се, че в древен разказ Солон пише за митичния град/континент Атлантида.Това е убягваща от познанието империя. Тя е запленила интереса и въображението на историци, археолози, авантюристи, философи повече от две хиляди години.

И така, кой пръв пише за Атлантида?

Доколкото разбираме, това бил един много стар египетски жрец на име Сонхис, Сонхис от Саис. А Саис бил древен египетски град на западната делта на Нил.

Солон, след като отпътувал за Египет, срещнал Сонхис, който от своя страна му разказал за велика древна цивилизация. Тя била изчезнала от Земята преди 9 000 години. Освен всичко друго се вярва, че Сонхис разказал на Солон истории за редица древни империи, които съществували на Земята. Разказал му за природни катастрофи, които ги накарали да рухнат. И за големи войни, които опустошавали цивилизациите в миналото.

По време на престоя си в град Саис Солон научил много за Атлантида от Сонхис, който старателно описал невероятната големина и богатство на Атлантическата империя.

Сонхис обяснил, че столичният град на Атлантида бил построен изящно, с големи храмове и палати, с екзотични градини от сребро, злато и слонова кост. Освен това Сонхис описал столицата на Атлантическата империя, обградена от масивни стени. Те на свой ред били обградени от кръгли острови, закрилящи вътрешната цитадела на метрополиса.

Но нека спрем за миг и да видим какво казва Платон за Саис, Атлантида и жреца, за който се казва, че е запознал света с Атлантида. Най-напред трябва да споменем, че съществуването на Сонхис от Саис е тема на дебат сред експертите. Те не могат да постигнат съгласие, дали той действително е съществувал.

С това уточнение, в „Тимей и Критий”, написана около 360 г.пр.Хр., Платон описва – с гласа на Критий – как Солон отпътувал за Саис и срещнал жреци на богинята Нит. Там един много стар жрец разказва на Солон за империя, която съществувала 9 000 години преди него. Тя била във война с Атина. Накрая тази империя, определена като „Атлантида”, била унищожена от голяма катастрофа.

Платон не споменава името на жреца, който разказал на Солон за Атлантида. Но Плутарх (46-120 г.сл.Хр.) в „Животът на Солон” идентифицира жреца като Сонхис:

„До устието на Нил, покрай бреговете на светла Канопия, като прекара известно време в учение с Псенофис от Хелиополис и Сонхис саитянина, най-мъдрия от жреците; от когото, както Платон казва, получил знания за историята на Атлантида, положи той в поема и предложи да я донесе на знанието на гърците”.

И тъй, това означава, че историята на Атлантида може накратко да се обобщи така:

Съществувала империя 9 000 години преди живота на Солон и египетския жрец Сонхис.

Атлантида накрая е унищожена от катастрофа и почти всички записи за съществуването ѝ са изгубени.

Единствените останали записи са сред жреците на древен Египет.

В крайна сметка, Солон пътува да Саис, където среща древен Жрец, който знае за Атлантида.

Идентифициран е по-късно като Сонхис от Саис. Този жрец обяснява на Солон, че Атлантида била извънредно могъща империя, която съществувала 9 000 години преди тях, и накрая била унищожена.

Солон се връща в Гърция, където споменава за съществуването на Атлантида.

По-късно, в „Тимей и Критий”, Солон пътува до Египет и научава за съществуването на Атлантида от древен жрец.

Платон пише, че Атлантида се намирала в:

„Понеже разказано е в записите ни, че някога вашата Държава била на пътя на могъщ враг, който, започвайки от далечна точка в Атлантическия океан, дръзко приближавал, за да нападне цяла Европа и Азия. Понеже океанът там бил по онова време годен за плаване; тъй като пред устието, което вие гърците наричате „Херкулесови стълбове”, там лежал остров, който бил по-голям от Либия и Азия заедно; и било възможно за пътниците от онова време да пресичат от него към другите острови и от островите към целия континент, който окръжава този същински океан.

Понеже всичко, което имаме тук, в устието, за което говорим, очевидно е пристанище с тесен вход; но онова там е истински океан, а земята, окръжаваща го, може с право да се нарече, в най-пълен и истински смисъл, континент. На този остров Атлантида имало конфедерация от царе с голяма и чудна мощ, която властвала над целия остров, а също и над много други острови и части на континента…” – Тимей 24е-25а, превод на Р. Г. Бъри.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here