През настоящата календарна година община Созопол ще разполага с 25 млн. лв. Проектът на новия бюджет бе представен от кмета Панайот Рейзи, който направи и отчет за изпълнението на Бюджет 2017 година в встъпителното си слово.

„Основната цел на проекто-бюджет 2018г. е да запазим финансовата стабилност на общината, като ефективно и икономично разпределяме и разходваме финансовите ресурси и спазваме бюджетната дисциплина“, заяви кметът Рейзи. „Проектът за бюджет за 2018 година е по-малък в сравнение с миналата година. С този бюджет се доближаваме до реалните възможности той да бъде изпълнен на 100 процента и аз се съобразих с екипа. Макар че винаги съм бил привърженик на по-амбициозните бюджети, защото те изискват повече активност и търсене на решения“, обясни размера на новия бюджет кметът.

С подробности от бюджетната рамка присъстващите в созополското читалище бяха запознати от Катя Чачева, началник отдел „Бюджет и човешки ресурси” в Община Созопол. Тя представи мултимедийна презентация на основните параметри от проекта за Бюджет 2018.

Рамката на проектобюджет 2018г. е балансирана и е съобразена с приоритетите, заложени в програмата за управление и стратегическия план за развитие на Общината.

Общината получава средства от Централния бюджет на обща стойност 5 611 118 лв., в които са включени трансфери за местни дейности: 131 000 лв. – обща изравнителна субсидия и 104 300 лв. – трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища , както и 4 913 218 лв. – обща субсидия за делегираните държавни дейности и 462 600 лв. – целева субсидия за капиталови разходи .

Бюджет 2018 се формира от 5 517 075 лв.- държавно финансиране, 1 826 250 лв.- дофинансирана държавна дейност и от местни дейности- 17 656 675 лв.

В общия размер на приходите от 25 млн. лева се включват:
данъчни приходи 7 495 839 лв.;
неданъчни приходи 10 846 500 лв.;
обща допълваща субсидия от ЦБ и други трансфери за дейности 5 611 118 лв.;
временен безлихвен заем между бюджети и ЕС 130 000 лв.;
трансфер от Царево и Приморско /отчисления за битови отпадъци /460 000 лв.;
друго финансиране – отчисления за битови отпадъци /-/690 000 лв.;

В бюджета е включен и преходният остатък от 1 146 543 лв.

1 КОМЕНТАР

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви

two × four =