С ново улично осветление Созопол ще посрещне туристите това лято. Подмяната ще се осъществи от март до май. Вече е уточнено на кои улици ще се извърши подмяната. До 30.01.2018 година от общината все пак обявяват, че гражданите могат да подават сигнали и жалби. В противен случай ще се счита, че са уведомени по надлежния ред и Общината ще има право да извърши подмяната и поставянето на осветителните тела на фасадите на имотите им.

Подмяната и монтажа на нови осветителни тела се финансира от Община Созопол по проект. По него се работи от миналата година. В проведения търг са включени множество дейности – изработване на инвестиционен проект във фаза технически проект и авторски надзор по време на строителството на обекта и изпълнение на енергоспестяващи мерки и дейности по модернизация, реконструкция, интелигентно управление и енергиен мениджмънт на система за улично осветление за градовете Созопол и Черноморец и селата в община Созопол, както следва: Росен, Габър, Зидарово, Атия, Крушевец, Равадиново, Равна гора, Присад, Индже Войвода, Вършило. В поръчката е включена подмяна на осветителните тела с нови с LED светлинен източник. Прогнозната стойност е 3 665 000 лв. без ДДС

В Стария град на Созопол ще бъдат подменени осветителните тела с LED по одобрен от Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН) модел; ще бъдат подменени корозиралите стълбове и тези с нарушен външен вид с нови също по одобрен от НИНКН модел- НИНКН одобрява и новите стълбове и новите осветителни тела. Ще бъде изградена нова кабелна тръбна мрежа за осветление, където такава липсва, нова въздушна мрежа за осветление, където е невъзможно изграждане на кабелна мрежа и липсва изградена, ще бъде подменено осветлението с LED осветители на места захранвани от уличната мрежа, в това число – крайбрежни алеи, археологически и културни обекти, имащи отношение към подобряване на облика на града при спазване на конкретните характеристики и изисквания на мястото на монтаж. Предвидно е да се изгради система за управление на уличното осветление и система за защита от пренапрежение в системата на уличното осветление ии да се подменят касетите за улично осветление.

В новия град на Созопол ще бъдат подменени осветителните тела с нови с LED светлинен източник, ще се преработи захранването за преминаване от друг тип осветление към LED, ще се монитрат нови осветителни тела с LED светлинен източник, където такива липсват или са недостатъчни за постигане на нормените осветености. И в тази част на граде ще бъдет подменяни стълбове, кабелна мрежа, касети и т.н.

В град Черноморец ще бъдат подменени осветителните тела с нови с LED светлинен източник, ще бъдат монитрани нови осветителни тела с LED светлинен източник, ще бъдат подменени корозирали стълбове – почти същите дейности като в новия град на Созопол. И в Черноморец ще бъде изградена система за защита от пренапрежение в системата на уличното осветление.

За справки и запитвания: Петя Чапевова – Зам. Кмет на Община Созопол, тел: 0550 2 57 02.
ЗА ПОДМЯНА НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА В СОЗОПОЛ:

ул. „Рибарска” № 12

ул. „Рибарска” № 22

ул. „Рибарска” № 26

ул. „Амфора” № 6

ул. „Лилия” № 4

ул. ”Пеликан” № 14

ул. „Нептун” № 25

ул. „Яни Хрисопулов” № 2

ул. „Аполония” № 29
ЗА МОНТАЖ НА НОВИ ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА:

ул. „Чайка” № 3

ул. „Чайка” № 4

ул. „Гларус” № 4

ул. „Теменуга” № 5

ул. „Аполония” № 37

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви

eight + 14 =