Краят на годината вече наближава, бургазлии вече са обхванати от предколедно настроение, а старейшините на града имат още малко задължения преди да си кажат доволно или пък не: „Хубава работа свършихме тази година“.

Последното заседание за 2017 година идва с желанието на администрацията да вдигне такса „смет“ в Бургас. „За да се отговори на нормативните изисквания е предложено минимално завишение, което няма да зесегне драстично персоналните задължения на гражданите – увеличаването на дължимата такса за жилище ще бъде не повече от 10 лева“, се пише в докладната.

Следващата докладна е не по-малко интересна и е свързана с желанието на бургазлии да се обособи Зелена зона край Морската градина в Бургас. Предвид наличието на множество заведения за хранене в района, както и провеждащите се културни мероприятия и концерти с по–късни начални часове на провеждане е целесъобразно работното време на новообособената зона „Зелена зона“ за платено паркиране ще  бъде в часовете от 11:00 до 20:00 часа.

Председателят на ОбС Костантин Йорданов Луков иска приемане изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, а зам.-кметът Красимир Стойчев изменение и допълнение на концесионни договори.

Съветниците трябва да определят и концесионер в процедура за предоставяне на концесия с предмет: „Извършване на строителни и монтажни работи по цялостно изграждане /проектиране и строителство/ на “Спортен и развлекателно-атракционен комплекс“ на територията на имот, публична общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 07079.618.109 по ККР на Бургас – ЦГЧ.

Важно е и предложението на кметът Димитър Николов в Бургас се открие Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации от учебната 2018/2019 година. Той също така предлага и отдаване под наем заведения за хранене в бъдещия спортен комплекс в „Славейков“.

Д-р Христо Дечев, управител на „Комплексен онкологичен център – Бургас“ ЕООД, ще иска разрешението на съветниците със собствени средства Онкото да закупи на едноканална електрохирургична система за фузия на съдове и тъкани с комплект инструменти.

Ангел Божидаров предлага определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър по съответната тарифа, валидни за територията на Община Бургас, а Пеньо Мечков от ПП ГЕРБ иска изграждане на паркинг пред бл.111 и ремонт на тротоар в зона „В“, ж.р. „Меден Рудник“.

Краят на заседанието идва с две питания – от Кирил Петков относно увеличение на цените в училищните столове и Живко Табаков за приходите от концесии и наеми на плажове на територията на Община Бургас за 2017 г.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви