Данните от проведеното изследване на Националния статистически институт за използване на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата в област Бургас за 2017 г. показват, че 60.0% от домакинствата имат достъп до интернет в домовете си, при средно 67.3% за страната. По-този показател спрямо предходната година е регистрирано намаление с 0.3 процентни пункта. Област Бургас спада от 13-то на 20-то място по относителен дял на домакинствата с достъп до интернет.

От лицата на възраст между 16 и 74 години в област Бургас 53.7% използват регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) през 2017 година. Спрямо 2016 г. е регистриран ръст от 2.8 процентни пункта. По този показател областта се нарежда на 20-то място след област Добрич с 54.5%, и пред област Пазарджик с 53.6%.

Мъжете в областта са по-активни от жените, като 54.5% от тях използват редовно интернет. Активността им е по-ниска от средната при мъжете за страната с 8.5 процентни пункта, а активността на жените в областта е със 7.9 процентни пункта по-ниска от средната при жените за страната.

При лицата с висше образование – 89.4% използват редовно интернет, при лицата със средно образование – 61.8%, а при лицата с основно или по-ниско образование – 21.2%.

Относителният дял на лицата, използващи през последните 12 месеца услугите на електронното правителство е 14.5% за областта, при 20.7% средно за страната.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви