При разкопките на средновековния град Русокастро през 2017 г. са открити и 662 броя животински кости, които са изследвани от археозоолога д-р Георги Рибаров. Стана ясно, че жителите на града през 13-14 в. са консумирали месо от различни животински видове.

Прави впечатление, че цели 25% от общия брой кости  е на диви животни – дива свиня, благороден елен, сърна, див заек, фазан, лебед. Това показва, че за средновековните хора ловът е бил един сериозен поминък.

От особена важност е и откриването на кости от диво говедо – тур, който достига на тегло до 1100 кг и ловът му е бил много опасен. Срещал се е в Европа, Северна Африка, Мала Азия, Близкия изток. Последният екземпляр умира в Полша през 1627 година. Пословична е била силата и агресивността на тура.

Домашните животни са представени с кости от свиня, коза, овца, говедо и бивол, като най-много са тези от домашна свиня. Прави впечатление, че консумираните прасета са предимно 6-8 месечни. От дребните преживни за храна са употребявани  повече овце, отколкото кози. От домашните птици са открити кости на гъска.

Много важна информация е добита от изследването на конските кости. Стана ясно, че те са от селектирани породи, ползвани за езда, а не за теглителна сила. По своите показатели те се доближават до костите от коне, открити в крепостта Царевец – това са животни, отглеждани за войскови нужди, и които в никакъв случай не са ползвани в домашните стопанства.

Разкопките на крепостта Русокастро се проведоха през периода юни-октомври 2017 г. от Регионален исторически музей Бургас.

1 КОМЕНТАР

  1. Много се радвам, че за първи път чета какво са яли нашите прадеди.
    Благодаря много на родните ни археолози.
    Ако може много ви моля, пишете и през кое време е ставало, та да сме наясно.
    Предполагам, че не е от вчера.

Comments are closed.