Увеличение на основните възнаграждения с 20% от следващата година – това е едно от основните искания на сдружение „Синдикат Охрана“ към Главна дирекция „Охрана“. Синдикалистите настояват и за увеличаване на щата на ГД „Охрана“ с минимум 350 щатни бройки и финансовото им обезпечаване, както и за социални придобивки от 400 на 600 лв.

Недостатъчният численият състав не позволява дирекцията да поеме охраната на всичките 280, подлежащи на охрана сгради и обекти на съдебната власт (административни съдилища, районни съдилища и прокуратури, териториално-следствени отдели), както и изпълнение на функциите в пълен обем. Поради тази причина в част от районните съдилища и прокуратури присъствието на служители от областните звена „Охрана” е сведено до минимум и се осигурява единствено пропускателен режим, но не и вътрешния ред в обекта, което е присъствие, а не охрана, твърдят синдикалистите.

Недостигът на човешки ресурс, който води до драстично увеличение на извънредния труд, натрупване на неизползван платен годишен отпуск, психическа и физическа преумора на служителите водят напускане на обучен и качествен персонал.

Лимитът за социалните придобивки /униформено облекло, обувки/ не е променян от 2007г., но ако тогава в рамките на един годишен лимит е можело да се предоставят един летен и един зимен специален костюм и поне два чифта обувки, в последните години този лимит е абсолютно недостатъчен. Не се коментира и това, че на новоназначен служител е необходимо да се предостави пълнен набор от вещи, които при остойностяване възлизат на около 1500 лв.

Началната работна заплата за сътрудник по охраната е 654 лв. С назначаването на служителя, през първите три месеца същият получава 80% от тази заплата, което е 523 лв., или с 13 лв. повече от минималната работна заплата за страната за 2018г. Заплатата е близка до минималната, отговорностите са огромни, а работата не е атрактивна, тъй като тази заплата вече може да бъде получена навсякъде, но без този стрес и отговорности. До колко с такова възнаграждение би могло да се издържа едно семейство, задават въпрос синдикалисите.

Охранителите настояват и за обвързване на базата за определяне на допълнителното възнаграждение за постигнати резултати с размера на минималната работна заплата за страната – към момента съгласно нормативните документи базата се определя с ежегодна заповед на Министъра на правосъдието, без да е обвързана нито с минимална или средна заплата за страната, или размер на основно месечно възнаграждение /както е в Закона за държавния служител/.
Обезпечаването на ГД „Охрана” с щатен състав и финансови средства ще намали пренатоварването на служителите, ще се бъде възможна реорганизация на силите, ще се намали риска от допускане на грешки и ще позволи изпълнение на задълженията на ГД „Охрана“.

Исканията са изпратени до председателя на парламента, до шефа на парламентарната комисия по бюджет и финанси към НС, до министъра на правосъдието.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви