Съвместната инициатива на Община Бургас и Триа Сити център е в разгара на първия си етап. Кампанията „Аз и Ти За Едно“ за талантливите деца на Бургас стартира преди повече от месец и има за цел да подпомогне надарени деца в областта на изкуството, науката и спорта.

В момента тече първият етап в подкрепа на изявени деца в сферата на изкуството. Всички желаещи да се включат могат да изпратят своите документи до средата на декември на електронен адрес – azitizaedno@tria.bg

Децата, които могат да кандидатстват за финансова подкрепа от кампанията трябва да отговарят на следните критерии:
1. Да учат и живеят на територията на Бургаска област;
2. Да са ученици от 1 до 12 клас;
3. Да имат отличия от международни форуми, конкурси и олимпиади.
В периода на кампанията ще бъдат подпомогнати 9 деца, по 3 от всяка област, чрез стипендии от по 900 лв.

Всеки период на набиране на кандидатури в определена сфера ще продължи 3 месеца като се започне от изкуство, следвано от науката и спорта.
Победителите ще бъдат теглени на лотариен принцип в края на всеки триместър в съответната сфера.

Изплащането на стипендиите ще се осъществява в срок от 9 месеца, считано от датата на изтегляне на кандидата. Парите ще се превеждат по банков път в посочена банкова сметка от родител/настойник на кандидата в случай на непълнолетие или на лична банкова сметка при навършилите 18 години.

Необходими документи за кандидатстване:
1. Копие от удостоверението за раждане или лична карта на детето;
2. Документ, удостоверяващ класиране или спечелена награда;
3. Служебна бележка, издадена от училището, удостоверяваща, че детето е ученик;
4. Служебна бележка, издадена от спортния клуб, удостоверяваща, че ученикът не е със спрени състезателни права.
5. Резултатът от класирането в областта на спорта се удостоверява с протокол от състезание, предоставен от съответната спортна федерация.

Повече за кампанията може да прочетете в сайта www.triacitycentre.com или във фейсбук страницата на търговския център.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви