Община Бургас призовава бургаските рибари, търговски дружества, НПО-та и други свързани с морското дело да кандидатстват по проект „Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие“ от Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.

На извънредно заседание на Общински съвет-Бургас даде разрешение за кандидатстване на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна рибарска група Бургас-Камено“ (СНЦ „МИРГ Бургас-Камено“) по  процедура BG14MFOP001-4.002.

Целта на мярката е насърчаване на икономическия растеж, социалното приобщаване, създаването на работни места и предоставяне на подпомагане за пригодността за заетост и трудовата мобилност в общностите в крайбрежните региони и регионите на вътрешните водоеми, които зависят от риболов и аквакултури, включително диверсификация на дейностите в рамките на сектора на рибарството, както и в други сектори на морската икономика.

„Рибарските общности искат да правят това, което извършват и сега. Те не се целят в грандиозни и смели проекти, а просто да бъде подкрепена дейността, която и сега извършват. Това е един много добър превод на онази сложна дейност на ЕС, наречена политика за син растеж. Те искат да използват ресурсите, които морето има, без агресивна човешка намеса. Пари има, рибарите да действат“, каза зам.-кметът по „Европейски политики и околна среда“ Руска Бояджиева.

Тя призна, че по време на срещите с рибари от администрацията са очаквали те да имат голям интерес към модернизацията на лодки и инструменти, свързани с улова на риба. Те обаче не намирали голям смисъл в това, а и в самата програма поставяла ограничения по отношение на финансирането. Рибарите искали и са готови да ползват споделена инфраструктура.

„Рибарите са наясно, че дейността има е строго сезонна и са готови да изпълняват странични дейности – туристически услуги, спортен риболов и други. Голямата им болка е желанието да се привлекат млади хора, защото те смятат, че рибарството е застаряващ занаят“, поясни още Бояджиева.

Финансовата помощ е безвъзмездна, като максималният й размер за стратегия прилагана от МИРГ е 3 911 660 лв., финансирана единствено със средства от ЕФМДР, като до 25% от общия размер са текущи разходи за управлението и изпълнението на стратегията, обучения, мониторинг и оценка, популяризиране и обмен.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви