Какво наследихме от кръвта на змията

Библейската формула гласи: „В началото беше Словото”. Но тя може да бъде продължена: първите думи бяха имената, а сред тях – Каин. Името на Каин е дадено от родителите му, а може би и от някого другиго. Ясно е само, че майката на Каин е била Ева – първата земна жена, прародителката на човешкия род…

Питали ли сте се някога защо змията изкусителка е предложила именно на Ева, а не на Адам да вкуси от забранения плод на знанията? Колкото и да е странно, на този въпрос дава отговор съвременната наука. Изследванията на човешки клетки отвели биолозите към анализа на митохондриите на ДНК, от които зависят човешките способности.

Оказва се, че първата жена (или първите жени) имали в половите си хромозоми една, която се свързвала с гените, отговорни за… речта.

С времето, когато говорещите жени станали значително повече, в резултат на мутации на мъжките хромозоми се появили и говорещи мъже. Именно способността да говори поставила жените начело в процеса на познанието и предоставянето на информация на целия човешки род. Неслучайно в Древен Египет и Вавилон овладяването на мъдростта и знанието се сравнявало със сексуалното обладаване на богинята на мъдростта Изида.

И така, в Едем Ева уговаря Адам да тръгнат по пътя на опознаване на неизвестното. Показателното в този смисъл е, че и първите християни признавали за главен човешки недостатък не плътския грях, а невежеството. Днес обаче това противоречи на догмите на официалната църква…

Змията, Ева и знанието
Станалите известни през 1947 г. текстове от Наг Хамади, наречени от апокрифите еретични. Те тълкуват различно знаменитата сцена с грехопадението в Райската градина. „Какво ти каза Бог? – попитала змията. – Каза ти: не яж от дървото на познанието?” – „Той каза: не само не яж от него, но и не го докосвай, иначе ще умреш”, отвърнала Ева. „Не се страхувай – казала змията, – Той го е казал от ревност. Очите ти ще се отворят и ти ще станеш подобна на боговете, различавайки доброто и злото”…

За да се разбере ролята на Ева в процесите на познание и разпространение на информацията – или знанията, трябва да се върнем към сцената на общуването й със змията. А тя, между другото, имала съвършено материална същност. В древния шумерски текст „Митът за Атрахасис”, който е в основата на библейското повествование за Всемирния потоп, подробно се разказва за анунаките – богове, спуснали се на Земята и заели се с усвояването на изкопаеми в различни места на Средна Азия и Африка.

Техни ръководители (върховни богове) били двама братя – Енки и Енлил. От тях първият имал широк диапазон знания, в това число и медицински. Когато се изяснило, че малобройните анунаки трудно ще изпълняват огромния обем работа, който се изисквал, Енки предложил да създадат работна сила – Адам, или Адамовци. В древния текст процесът е описан така. В генетичната лаборатория Бит Шимпи („къщата, където се вдъхва живот”) Енки кръстосал хоминид със „същността” на юноша-анунак. Днес е напълно очевидно, че това са били истински генетични опити, до които вече е достигнало и съвременното човечество: от години учените се опитват да клонират живи същества.

Но първите създания имали множество недостатъци и уродства, главното от което била неспособността за размножаване, което изисквало нови генетични опити. Знанията и възможностите на Енки били толкова големи, че едно от неговите шумерски имена било Бузур – „този, който разкрива тайните”. В оригинала на Библията на арамейски език това понятие е преведено като Нахаш, което е обозначение на змия. При това змията в шумерската култура е била символ на Енки, на древните печати в Шумер той дори е изобразяван като змия с човешка глава…

Като знаем от древните текстове за съперничеството на братята Енки и Енлил – върховните богове на древния свят, можем да отнесем генетичния опит на „грехопадението” на Ева към действията на Енки. Именно той се е занимавал с клониране, за да облекчи дейността на анунаките. Записите на глинени плочки, а и библейските текстове свидетелстват, че анунаките далеч не били равнодушни към земните жени, а Енки по начало се смятал за доста любвеобилен.

Наследството на кръвта
Децата на Адам и Ева – братята Каин и Авел – били много различни. Според книгата Битие Каин е първият убиец в историята, а Авел – първата жертва на убийство. Имената на братята са обвити в тайна. Името Авел (на еврейски Хевел) може би отвежда към еврейската дума „хевел” („дихание, дух”). В еврейското име Каин се открива сходство с думите „кана” („ревнив”) и „каин” („ковач”).

От древността ковачът се приемал като притежаващ магическа сила. Древногръцкият Хефест бил ковач, властелин на огъня. Хората го смятали за магьосник, повелител на тайните сили, на черната магия и притежател на тайни знания. И главните духове -помощници на ковачите били предците, от които те наследявали магическата професия и опит. Това навежда на мисълта, че кръвта играела ролята на биологическа матрица с отпечатък не само на сумата от човешки качества, но и на външната и вътрешната информация за рода, паметта и интелекта на предците. И от кого качествата на магическия ковач-шаман попаднали в кръвта на Каин заедно с името?

В апокрифните текстове змията в Рая приемала облика на красив юноша. Като се има предвид иносказателността на библейските текстове, може да се допусне, че този необикновен човек-змия е съблазнил Ева и в резултат на бял свят се е появил Каин с неговия генофонд, толкова различен от генофонда на брат му Авел. По този начин змията, заедно със своите гени, е предала на човечеството и своите знания и информация. Именно благодарение на нея сред хората са се появили ковачи, шамани, жреци, магове и вещици. И историята с митовете позволява да се проследи това в потомците на Каин – каинитите.

Злодей или жрец на таен бог?
Праправнукът Иавал бил „баща на всички свирещи на гусли и флейти”. И трябва да си спомним, че в онези времена музиката се е използвала за религиозни обреди, за ритуали при поклонение на боговете и накрая – за управление на съзнанието на вярващите.

Тувалкаин станал първият в света ковач на всички оръдия от мед и желязо, като по същество поставил началото на желязната епоха.

Един от двамата библейски Еноховци („посветени”) бил синът на Каин. Именно този Енох бил приближен до боговете Елохим и записал историята за „падащите ангели”. Той имал здрава връзка с боговете, ползвал се с известност сред народа си и разрешавал споровете между хората. Между другото, в забранения апокриф на Енох описаните от него серафими – „излъчващи светлина” – се сравняват с „огнени змии”, които можели да летят, да предсказват бъдещето и да променят облика си, което е много близко до качествата на змията изкусителка.

Може да се предположи, че мистичният опит, необичайните умения, получени от Каин като наследство от неговия баща-змей, изисквали кръвна жертва – като своего родаизкупление, като цена за придобитата гениалност. Такова изкупление станал неговият брат Авел.

Любопитното е, че друг от каинитите – Дедал (също търговец, изобретател и скулптор, създал пилата, компаса, вратата на храма на Хефест в Мемфис и знаменития Критски лабиринт), също извършил убийство. Негова жертва станал племенникът му, на чийто талант според легендата завидял Дедал. А може би, подобно на Каин, той принесъл юношата в жертва на Висшите сили, които го наградили със знания…

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви