Шаманите и техните съвети

Шаманите са били едни от най-влиятелните хора за времето си. Шаманът се е явявал оракул, лечител и духовен съветник в едно. Работата на шаманите е била да поддържат връзката със света на духовете. Шаманите били способни да комуникират с други светове, благодарение на Земния дух и често били асоциирани с различни животни. Основната характеристика на един шаман е била овладяването на енергията като средство за трансформация.

Шаманизмът свързва традиционните древни вярвания и практики, които усъвършенстват уменията за диагностициране, лекуване и понякога причиняване на човешки страдания чрез свързване с духове от други светове. Смятало се, че шаманите са способни да контролират климата, да предсказват бъдещето, да тълкуват сънища, да се телепортират и много други. Шаманите присъстват в културата на много древни народи още от праисторически времена.

Шаманите са изиграли много важна роля в древните общества и са били основна част от трансформацията на човешкото съзнание. Отчасти, благодарение на тази мистична практика хората сме дарени с уникалното за животинския свят абстрактно мислене.

Ето кои са най-ценните шамански съвети за пълноценен и спокоен живот:

Не съдете за нещата по външната им форма. -Вгледайте се в същността им.

Не обещавайте това, което не можете да изпълните. – Преценявайте възможностите си.

Не се хващайте първи за оръжието. – Решавайте споровете по мирен път.

Не прехвърляйте отговорността на другите. -Поправяйте грешките си.

Не следвайте действията на другите, ако ги смятате за неправилни. – Бъдете себе си.

Не учете другите на това, което самите не разбирате. -Укротете гордостта си.

Не вземайте това, което не ви е нужно. – Живейте според потребностите си.

Не вършете работата на другите. – Отговаряйте само за себе си.

Не натрапвайте мнението си. – Знайте, че всеки има право на избор.

Не си търсете оправдания. – Намерете път за решаването на проблема.

Не вършете прибързани действия. – Обмисляйте постъпките си предварително.

Не се намесвайте в чужди дела. – Решавайте собствените си проблеми.

Не показвайте доброто разположение, ако не е така. – Научете се да казвате „не“.

Не нанасяйте вреда на природата. – Помнете, че земята е майка.

Не мислете за миналото с тъга. – Живейте с настоящето, гледайте в бъдещето.

Не подменяйте любовта със сантименталност. -Отхвърлете жалостта, ако любовта е отминала.

Не пипайте чуждото богатство. – Ако изгубите чужда вещ, дайте три свои.

Не казвайте неистини. – Знайте, че в лъжата няма сила.

Не обсъждайте постъпките на другите. – Бъдете спокойни в своите чувства.

Не предавайте този, който вярва във вас. – Бъдете отговорни.

Не унижавайте другите, превъзнасяйки себе си. – Помнете, че това говори за слабост.

Не се страхувайте от поражението. – Вървете напред към набелязаната цел.

Не се оплаквайте пред другите от живота си. – Променете го към по-добро.

Не настоявайте за отговор. – Питайте, без да се задълбочавате в личния живот.

Не предавайте този, който вярва във вас. – Бъдете отговорни.

Не вземайте нищо назаем. – Разчитайте в живота си на самостоятелност

Не раждайте деца, ако не можете да ги възпитате. – Измервайте силата си с главата си.

Не изпълнявайте задачите си как да е. – Бъдете добросъвестни.

Не решавайте по няколко задачи едновременно.- Съсредоточете се върху изпълнението на една.

Не очаквайте похвала за добрите си дела. – Вършете добро безкористно.

Не съжалявайте за нещо, което никога не е било. – Бъдете искрени към себе си.

Не завиждайте за нищо. – Постигайте успех със собствени сили.

Не гледайте на хората отвисоко. – Дайте им възможност да станат по-добри.

Не съдете за голямото, без да познаете малкото. – Вървете по пътя постепенно.

Не правете другиму това, което не пожелавате на себе си. – Помнете, че всичко е взаимосвързано.

Не допускайте лоши мисли в главата си. – Мислете за хубавото, за да се избавите от лошото, а след това отхвърлете и едното, и другото.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви

fourteen + 10 =