Тайните на тайните общества

В пространството се появява все повече информация, която потвърждава факта, че в правителствата на някои страни се пазят в тайна от човечеството секретни дейности с изучаване на извънземни технологии и дори контакти с извънземни. И най-голяма заслуга за това имат тайните общества.

Данните са получени от САЩ и неумолимо доказват, че в света се скрива политиката на строга секретност около НЛО. Всичко, свързано с НЛО, се отминава от медиите, въпреки че самата тема е доста привлекателна за тях.

Историята на човечеството е пронизана от данни за съществуването на тайни общества, които са съществували и в миналото, и днес. И дори според някои данни тяхната дейност е придобила глобален и общосветовен характер.

По принцип членове на тези общества стават видни бизнесмени, учени, мислители, политици, чието интелектуално ниво надхвърля нивото на обикновените хора. На базата на дейността на тайните общества на нашата планета винаги е съществувала наука на две нива – елитарна и ширпотребска. Елитарната наука по някои сведения изпреварва масовата с около 30-80 и повече години.

Съществуват доста обосновани данни, че радиото е било известно на тайните общества още по времето на А.С.Пушкин, т.е. около 60 години преди да бъде открито от А.С. Попов през 1895 г. и Г. Марков през 1897 г. Има доказателства, че прототип на съвременната радиоапаратура била използвана още през 16 век от известния немски учен от средновековието Йохан Хайденберг и абат Тритимий (1462-1516 г.).

Съществува версия, че антигравитационните двигатели, до които днес науката едва се докосва, са съществували в края на миналия век. Ако това е вярно, са напълно обясними многобройните разкази за наблюдения на летателни апарати с хора на борда.

Според една информация една от компаниите, които произвеждат електрооборудване, изкупила и „замразила” патента на „вечните” електрически лампи, изобретени в края на миналия век (три от тях и досега светят в една от старите американски пожарни).

По тази причина вероятно е иззета всяка информация за най-големите изобретения на Никола Тесла (1856-1943), особено за „конвертора на твърдото състояние” (1931 г.), който преобразувал енергията, която пронизва космическото пространство, в електричество. Устройството било голямо колкото двулитров буркан и било изпробвано една седмица, като осигурявало абсолютно безплатна електроенергия за автомобил със скорост 130 км/ч. Имало защо да се страхуват от него нефтените компании и производителите на електрическа енергия.

Има и други мотиви, поради които тайните общества крият своите научно-технически постижения. Не е изключено много от техните членове, които отдавна планомерно изземат или унищожават книги и ръкописи със съкровени знания, да го правят от хуманни съображения. Защото някои открития и изобретения, попадайки в ръцете на престъпници или психопати, могат да бъдат заплаха за цялото човечество.

Например опасното откритие на руския учен М.М. Филипов, виден мислител, който открил и разбрал идеите на К. Циолоковски и първи запознал света с Периодичния закон на Д.И.Менделеев; той е автор на 300 научни труда, в които застъпва идеята за неизчерпаемата природа на електрона. В едно писмо до свои съмишленици М.Филипов пише: „Аз мога да възпроизведа със сноп от къси (радио) вълни цялата сила на взрива. Взривната вълна напълно се предава край носещата електромагнитна вълна и така динамитът, взривен в Москва, може да предаде въздействието си в Константинопол. Експериментите, които направих, показват, че този феномен може да се предизвика на разстояние от няколко хиляди километра…” През 1903 г. този уникален човек е убит в собствената си лаборатория на 45 годишна възраст.

Тайните общества са силно заинтересувани еднолично да владеят елитарното знание и високите технологии. Неочаквано надеждни изследвания изчезват, както и перспективни учени, чиито трудове се изземат от библиотеките, имената им изчезват от каталози и справочни издания.

Според някои данни има цял списък научни и технически направления и области, върху които е поставено табу. Ето някои от тях:

„Психологическата оптика”, известна още в Древен Египет, намерила развитие в трудовете на Гьоте и секретните лаборатории на Мусолини;
Трансмутацията на химическите елементи при обикновена температура (студеният ядрен синтез, алхимията);
Безпроводниковото предаване на енергия на разстояние;
Антигравитацията;
Управлението на пространството-времето;
Някои аспекти на генното инженерство и парапсихологията (мисленото въздействие от разстояние) и др.
Има данни, че специален списък, изработен от френски военни, съдържа повече от 800 подобни области. В него влизат и данните за НЛО.

Макар че между тайните общества винаги е имало конкуренция, от началото на ХХ век се забелязва тенденция те да се обединят и да глобализират дейността си. Т.е. днес съществува една глобална тайна организация, която влияе сериозно върху всички страни от живота на човечеството и има намерение да се превърне в тайно световно правителство.

Според Дейвид Айк това правителство започва да се оформя в началото на новия век. Тайните общества на илюминатите във Великобритания и САЩ през 1919 г. се обединили в структурата „Кръглата маса”. Върхът на този айсберг е Кралският институт в Англия, а в Европа от 1921 г. – Съветът за международни отношения. От този момент президент на Щатите може да бъде само „посветен” член на този съвет. Единственото изключение е Джон Кенеди и вероятно затова беше убит.

През 1954 г. консолидацията на световния политически, финансов, промишлен и военен елит създава следващото поколение тайни общества – Билдербергската група. През 1973 г. се появи поредната му модификация – т.нар. Тристранна комисия, призвана да осъществи контрола на планетата от страна на САЩ, Европа и Япония. Дейвид Айк смята, че елитът, който се намира на върха на тази пирамида, днес манипулира така, че налага в правителствата на държавите свои хора.

Американският учен Боб Фрисъл смята, че в тайното общество влизат най-богатите страни на планетата. Те са около 2000 хиляди, но отдавна контролират правителствата. Те определят кой и кога да заеме даден пост. Кандидатите за президент се подбират от организациите на тайното правителство. Те контролират запасите от продоволствие на планетата, инфлациите на световните валути, решават кога да избухне една война и кога да приключи… В началото те създават условия за война, а след това предлагат „решаване” на проблема.

По данни на американски уфолози от проекта „Феникс”, които по-рано работили за американското правителство, през 1954 г. президентът Айзенхауер подписал секретния Изпълнителен меморандум NSC 5410 за създаването на организацията „Маджорити-12”, чиято цел е да надзирава и контролира цялата тайна дейност относно извънземните цивилизации.

В „Маджорити-12” влизат при създаването му: Нелсън Рокфелер, директорът на ЦРУ Алан Дълес, държавният секретар Джон Дълес, секретарят по отбраната Чарлз Уилсън, началникът на Обединеното Главно командване адмирал Артър Редфорд, директорът на ФБР Едгар Хувър, човек от изпълнителния комитет на Съвета по международни отношения, известен като „Мъдреците”. Шестимата са членове на тайното общество от учени „Обществото на Джейсън”, което подбирало членовете си от обществото „Череп и кости” и „Свитък и ключ”, от Харвардския и Йеилския университет.

„Мъдреците” били ключови фигури в Съвета за международни отношения. Към тях се отнасяли 12 души, включително шест на правителствени позиции в „Маджорити-12”. Много години тази група се състои от висши офицери и ръководители на Съвета за международни отношения, а по-късно на Тристранната комисия. Сред тях са: Гордън Дийн, Джордж Буш, Збигнев Бжежински.

Най-важните и влиятелните от „Мъдреците”, са служили в „Маджестик-12” (предшественикът на „Мажорити-12”); те са Джон Макклой, Робърт Ловът, Аверел Хариман, Чарлз Бохлен, Джордж Кенан и Дийн Ечсън. Президентът Айзенхауер, както и първите шестима членове на „Маджестик-12”, също бил член на Съвета за международни отношения.

Но „Мъдреци” ставали не само хора от Харвард и Йеил, „Череп и кости” и „Свитък и ключ”; от други места също били поканени членове, например от „Източното учреждение”. „Обществото на Джейсън” живее и се развива постоянно и досега. То включва също членове на Тристранната комисия, която съществува тайно няколко години до 1973 г.

Тези организации хилядолетия били съзнателни посредници между човечеството и други космически цивилизации. Затова е ясно защо крият информацията, че на световното правителство са предоставени редица технологии, с които властва над света, получени срещу осигуряване на скритост за дейността на цивилизацията на „сивите” от звездната система Дзета Ретикули на земята и ненамесата в делата им. Тайното правителство прави всичко, за да осигури тази секретност.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви