Общинската администрация се заема с изграждането на нова детска градина в к-с „Меден рудник“. Сега в най-големият бургаски жилищен район Меден рудник функционират 5 такива – ДГ „Морска звезда“, ДГ „Делфин“, ДГ „Славейче“, ДГ„Надежда“, ДГ „Чайка“.

В докладна записка в Общински съвет-Бургас, от администрацията споделят, че капацитетът на посочените детски градини не може да удовлетвори желанията на всички родители, живущи в района, за прием на децата им в детска градина и така да се осигури пълен обхват на децата.

Както в повечето големи жилищни райони, така и в ж.к. Меден рудник имало недостиг на места за децата. Районът ставал все по-атрактивен, поетапно променял облика си, като в новопостроените кооперации се заселвали все повече млади семейства с деца, които имат нужда от място в детска градина.

По данни на електронната система за записване на деца в детски градини и ясли в ТД Възраждане, където се намира ж.к. Меден рудник има 120 неудовлетворени заявления на родители за прием на децата им в детски заведения в района.

Отчитайки спешна необходимост от разкриване на нови групи, като с това да бъдат създадени условия за пълен обхват на децата в района, община Бургас изгражда нова детска градина в Районен център-ж.к. Меден рудник по Оперативна програма „Региони в растеж“, проект „Подобряване на качеството на образованието и модернизиране на образователната инфраструктура“.

Новата общинска детска градина ще носи името „Пинокио“, с адрес: УПИ II, кв. 134 по плана на Районен център – ж.к. Меден рудник, гр. Бургас.

Детската градина се изгражда на две етапа въз основа на изд. Разрешение за строеж №В-47/07.07.2015 и разполага с необходимите налични ресурси и капацитет за осигуряване на отлични условия за отглеждане и възпитание на децата. Основната цел на проекта е създаване на вътрешни пространства, провокиращи развитието на различен вид мислене на децата и иновативни интериорни решения.

Първият етап предвижда изграждането на сграда за детска градина за две градински групи с по 22 деца всяка и две яслени група с по 18 деца, стопански и обслужващи помещения, 4 отделни детски площадки, игрище за мини-футбол и баскетбол, ограда, опитно поле. Вторият етап предвижда изграждането на сграда за детска градина за 2 градински групи с по 22 деца всяка и две отделни детски площадки.

Детската градина ще разполага с лекарски кабинет, физкултурно-музикален салон, просторни занимални и спални помещения, осигурен е достъп за хора с увреждания. Освен газова отоплителна инсталация е предвидена и модерна соларна инсталация, окомплектована с необходимата автоматика. Пред фасадите на трите тела ще бъде разположена метална конструкция с дървени жалузи, които имат слънцезащитна и екологична функция.

Предвидено е съвременно оборудване на спалните помещения, занималните, физкултурно-музикалния салон и другите помещения за занимания по интереси, чието оформление и обзавеждане предполага иновативна организация на преподаване и учене.

Храненето на децата ще се осъществява посредством доставка на храна от кухня-майка, находяща се в най-близката детска градина „Делфин“, където има всички необходими условия за приготвянето й в нужните количества и съобразно изискванията за разнообразно и здравословно хранене на децата.

Решението за изграждането на детскта градина ще бъде взето на заседанието на ОбС в края на месеца.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви

5 + 3 =