На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава
– С Решение № 27-8/30.05.17г. Общински съвет Бургас:
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 и чл.16а от ЗУТ Общински съвет Бургас разрешава изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП – ПУР) за утвърждаване на трасе на обслужваща улица в територията на бивш стопански двор, кв.Долно Езерово, гр.Бургас, в устройствена зона 6/Пп по действащ ОУП на гр.Бургас, в предвиденото разширение на населеното място.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви

5 × 3 =