Поради масовото недоволство, че шведът Ралф Сундберг, който ритна в главата наша камериерка безпричинно, се отърва само с глоба от 4 500 лв. и си тръгна от страната, Районният съд в Несебър излезе с позиция в своя защита. Публикуваме я без редакторска намеса:

„Несебърският районен съд призна Ралф С. за виновен за извършеното престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 12, предл. първо, вр. чл. 130, ал. 1 от НК, за нанасяне на лека телесна повреда, като на основание чл. 78а от НК го освободи от наказателна отговорност и му наложи административно наказание „Глоба“ в размер на 4 500 лева. Производството пред съда е образувано по реда на Глава 28 от НПК – чл. 375 и сл. от НПК, на основание внесено от прокурора постановление, с което е направено предложение за освобождаване на обвиняемия от наказателна отговорност, с налагане на административно наказание. Санкцията, предвидена от законодателя в случаите на приложимост на чл. 78а от НК, е от 1 000 до 5 000 лева. В рамките на посочените в закона граници на наказанието, съдебната инстанция е определила и наложила наказание от 4 500 лева, което се доближава до максималния размер на законово установената горна граница.

Съгласно изричната разпоредба на чл. 376, ал. 3 и ал. 4 от НПК, в производството пред съда по разглеждане на предложението за освобождаване на обвиняемия Ралф С. от наказателна отговорност, не се допуска граждански иск, както и участие на частен обвинител.

След влизане в сила на постановения съдебен акт, действията по привеждане в изпълнение на присъдата, предвиждат препис от същата да се изпрати на съответния орган, който в случая е Национална агенция за приходите – орган, натоварен да събира вземанията на съдебната власт. В случай, че приходната администрация не открие имущество или активи на осъдения, достатъчни за събиране на вземането, тя следва да уведоми съда, постановил решението, който е овластен да изпрати решението за признаване и събиране на наложената глоба на компетентните органи на Кралство Швеция по реда на Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции.“

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви