За пореден път хиляди потребители на интернет получиха фалшив имейл от името на НАП, който съръджа вируси. Този път писмото не е от физическо лице. Адресът, от който пристига съобщението на Националната агенция за приходите, е miyachi@fujino.biz. В писмото, с прикачен файл, се напомнят „нововъведения“ на НАП в регламента и периодите за подаване на декларации. Предупреждава се и за глоби, които нарушителите ще търпят. Публикуваме пълния текст на писмото, което е и з прикачен фал. Прикаченото писмо пък е в ZIP формат и вероятно в него се „съдържат“ регламентите и сроковете.
„Уважаеми госпожи и господа,

Национална агенция по приходите (НАП) напомня за промени в регламента и периодите за подаване на декларации в НАП. Необходимо е да се запознаете с нововъведенията с цел спазване на всички срокове. Напомняме, че в случай на данъчно задължено лице, което не подаде декларация по този Закон, не я подаде в срок, не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства, водещи до определяне на дължимия данък в по-малък размер или до неоснователно намаляване, преотстъпване или освобождаване от данък, се наказва с имуществена санкция в размер от 500 до 3000 лв. При повторно нарушение имуществената санкция е в размер от 1000 до 6000.

Внимание!
Всички подробности касаещи изменения на регламента и сроковете ще намерите в прикачения файл.

Национална агенция за приходите.“

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви