Все повече градове в България могат да се похвалят с изградени и работещи пречиствателни станции за отпадни води. Въпреки това, някои региони все още страдат от липсата им. Основната цел на подобни съоръжения е да пречистят отпадните води след промишлена или битова дейност така, че да се получи вода, която е годна за повторна консумация и употреба.

Проблемът с липсата на пречиствателни станции е най-осезаем по морските курорти, заради силната концентрация на хора и непрестанната нужда от вода. Липсата на добре изградена канализация също оказва негативно влияние не само на почиващите, но и на природата. От няколко години насам казусът с пречиствателните станции в област Бургас е решен благодарение на изграждането на съоръжения в няколко курорта.

“Строително-предприемачески холдинг” реализира успешно и в срок обект по проект „Събиране, пречистване и отвеждане на пречистените отпадъчни води от агломерация Несебър – Слънчев бряг – Равда”. Тази агломерация поема голяма част от отпадните води на курортните комплекси. След реконструкцията и разширението на пречиствателната станция през 2015 г., капацитетът й на обслужване достига до 221 944 екв. ж. Така с помощта на пречиствателните съоръжения се предпазва природата, а наред с това се спестяват и много финансови средства.

“Изграждането на пречиствателна станция за отпадни води в морските курорти беше неизбежно, защото туристите продължават да се увеличават с всяка изминала година. В миналото, когато бизнесът е започнал да се развива, концентрацията на хора по морето е била доста по-малка. Затова и днес част от старите съоръженията не могат да задоволят нуждите на всички хотели и заведения.”, споделят от “Строително-предприемачески холдинг”.

Цялостното изпълнение на пречиствателната станция на Несебър, Слънчев бряг и Равда, извършено от “Строително-предприемачески холдинг, включваше изготвяне на работен проект, обхващащ механично и биологично стъпало с отстраняване на азот и фосфор и третиране на утайките в калово стопанство, строително-монтажни работи, доставки на машини и съоръжения, единични и комплексни изпитания, въвеждане на обекта в експлоатация, както и обучение и подпомагане на експлоатационния персонал при поддръжката на съоръженията.

Самите пречиствателни станции са съоръжения, които поместват голям набор от физико-химични процеси. Приложенията и нуждите от тях са различни в зависимост от сферите на производство, но всички те са обединени от идеята да бъдат в огромна полза на обществото и да подобрят живота на хората.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви