Община Бургас е първата в страната, която въвежда електронен подпис за гражданите, подаващи заявления за административни услуги. Така се дава възможност посредством мобилен телефон и без необходимост от специализирани умения за работа, допълнителни устройства, инсталации и независимо от устройствата, които се използват, гражданите да се идентифицират електронно пред информационната система на Общината и да подписват електронно с квалифициран електронен подпис техните заявления.

Системата е интегрирана по начин, който позволява след избора на вида услуга, данните в заявлението да се попълват автоматично от профила на потребителя и подписването да се извършва с натискането на един бутон от мобилното устройство.

Доколкото използването на мобилен телефон е масово и няма гражданин, който да не ползва такъв и да не знае как се борави с него, на практика това дава достъп на абсолютно всички граждани на общината отдалечено и по всяко време на денонощието до електронните административни услуги на общината. Те вече могат да се ползват и от временно пребиваващите в чужбина наши граждани, изцяло отдалечено.

Внедряването на технологията превръща Община Бургас в първата истинска електронна община, привела дейността си изцяло в съответствие с изискванията на Закона за електронното управление. Решението беше представено на представителите на останалите общини в мероприятие по проект Sharing Cities в Бургас на 29 и 30 август и предизвика огромен интерес. Още три големи общини започват внедряване на решението.

Интеграцията на новата технология се извърши абсолютно безплатно от компаниите Акстер и Евротръст. С въвеждането на тази технология ще бъдат спестени средства от административните разходи на Община Бургас.
Приложението за идентификация и подписване се сваля и инсталира от гражданите безплатно, а подписването, както до сега, се заплаща от гражданите, но на много ниски цени.

Въпреки това, за да се даде тласък към масовото използване на електронните административни услуги на Общината, от администрацията искат Общински съвет-Бургас да гласува бюджет до 10 000 лв., който да осигури за всички граждани на общината за срок от една година безплатно да се идентифицират и да подписват заявленията и документите за електронни административни услуги чрез мобилното приложение, като разходите за това се поемат от Общината.

Решението трябва да бъде взето на предстоящата сесия на ОбС в края на месеца.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви

20 − twelve =