За пет дни от старта на кампанията на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) „За отворени досиета“ над 3000 граждани са получили своя Уникален код за достъп (УКД) до електронното си медицинско досие. В Бургас от това право са се възползвали 274 души.

За периода от април 2013 г. до август т.г. общият брой, предоставени УКД е около 38 000, сочат данните на НЗОК.

В районната каса в Русе вече е подаден и сигнал от здравноосигурен за намерени несъответствия в отчетените и заплатени дейности от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), и действително получените медицински услуги от пациента. Контролните органи на касата проверяват сигнала.

Във Варна е отчетена висока активност на гражданите, като цели семейства посещават районната каса и получават своите УКД. Към момента за петте дни от старта на кампанията са предоставени 469 кода. Висока е активността и в районните каси в Бургас – 274 кода, Благоевград – 244, Столичната здравноосигурителна каса – 240, във Велико Търново – 236, във Видин – 194 броя УКД.

Гражданите могат да получат своя УКД във всяка районна каса, независимо от местоживеенето си.

Сигнали за констатирани нарушения се подават в районните каси, както и в ЦУ на НЗОК, писмено или на електронна поща – nzok@nhif.bg.

Припомняме, че от 28 август 2017 г. всеки гражданин, който посети Районната здравноосигурителна каса, по какъвто и да е повод – заверка на рецептурни книжки, подаване на документи или получаване на протоколи за скъпоструващи лекарствени продукти и др., заплащани от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), ще има възможността да получи безплатно и своя Уникален код за достъп (УКД) до електронното си медицинско досие. С това се поставя началото на кампания за засилване на обществения контрол върху изразходване на публичния ресурс, с който Националната здравноосигурителна каса закупува медицински услуги в полза на пациентите.

С УКД всеки гражданин ще може да упражни правото си да провери дали отразените в личното му досие дейности действително са извършени. Ако констатира разминаване в данните, той може да подаде сигнал до районната или до Националната здравноосигурителна каса. Контролните органи на институцията ще извършат проверка, като информират и гражданина за резултатите от нея. При необходимост ще се коригира електронното здравно досие с действително извършените в полза на пациента дейности.

Националната здравноосигурителна каса ще предостави на всеки от 7 356 986 български граждани УКД, като апелира за осъществяването на активен контрол от страна на гражданите върху изразходване на средствата за здравеопазване.

НЗОК очаква подкрепата на всички институции в държавата за успешното осъществяване на мащабната дейност, която й предстои.

След обновяването на интернет страницата на Националната здравноосигурителна каса – www.nhif.bg, предоставянето на УКД представлява поредната стъпка към въвеждане на електронното здравеопазване.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви