Бургас четвърти по финансова стабилност в страната, Поморие с най-голям дефицит

Задълженията на цялата Бургаска област са 7 940 028 лв.

0
133

Средният дял на приходите в общите постъпления за страната през първото полугодие запазва относително постоянно равнище -43.52%. Броят на общините, които отчитат дял на приходите от общите постъпления по-висок от средния за страната, също не се променя значително в рамките на година. Като цяло приходите на общините са 40% от общия размер на постъпленията им, като делът на общините с равнище на този показател над средното за страната е 15%/около 40 общини/.

В края на юни приходите превишават разходите при 70 от общините, докато към края на 2016 г. този резултат е факт само при 10 от тях. Тревожен факт е, че общините отчитат слаба инвестиционна активност от 7.89%. Броят на онези, които имат дял на капиталовите розхади по-висок от средното за страната в в края на юли е 96 при 82 за юли 2016 г. и 103 към края на 2016 г. Едва 13 общини имат ниво на този показател над 30%.

Коплексният анализ на показателите на общините за финансова самостоятелност, устойчивост и инвестиционна активност, просрочени задължения, ангажименти и задължения за разходи за второто тримесечие на 2017 г. показва, че с най-добри параметри са 28 общини, като Бургас е на четвърта позиция. Класацията тук води Варна, следвана от Самоков и Девня. На 19-то място е Царево, на 21-во е Камено, следвано от общините Приморско и Несебър.

Освен това Столична община, Пловдив, Варна, Ямбол, Бургас и Русе през второто тримесечие формират най-голям излишък в бюджета си.

Общините с отрицателно салдо към края на полугодието са 70 /срещу 50 през юни 2016г. и 61 в края на миналата година/. С най-голям дефицит са пет общини, като начело е Поморие с минус 3 390 125 лв. Нови задължения за разходи е натрупала община Сунгурларе, възлизащи на 1 876 002 лв.

Просрочените задължения на общините в края на юни са 160.3 млн. лв., в това число по бюджета на общините 149лв. млн. лв. Всички тези задължения са формирани от 142 общини. Само 123 завършват полугодието без просрочени задължения. Задълженията на цялата Бургаска област са 7 940 028 лв.

Остави отговор

Please enter your comment!
Please enter your name here