Експерти на РИОСВ – Бургас, Басейнова дирекция Варна и Регионална лаборатория към ИАОС в Бургас извършиха незабавна проверка при получен сигнал за измряла риба в река Караагач. При проверката беше установено, че има единични екземпляри умряла риба.

Реката не се влива в Черно море заради образувалата се по естествен път пясъчна коса в района на устието на реката. Взети са проби от крайбрежните морски води от три пункта. На място са измерени pH и съдържанието на разтворен кислород. Няма отклонение от нормите. Взети са и водни проби за физико-химичен анализ.

В момента на проверката от канализационна шахта, разположена на 3-4 м от реката, в близост до мост над нея по пътя Бургас-Царево е установено преливане на води с вид и мирис на отпадъчно битово фекални води. Заради наклона преливащите води от шахтата се заустват в реката. Участъкът около шахтата е видимо замърсен и се усеща неприятна миризма.

Сформиран е дежурен екип на „ВиК“ ЕАД, Бургас. Шахтата е отпушена и аварията е отстранена. Преустановено е преливането на непречистени отпадъчни битово фекални води от нея. На кмета на община Приморско е дадено предписание незабавно да се извърши почистване на констатирания замърсен участък и да се уведоми РИОСВ Бургас.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви

3 × one =