Проверка на регионалното министерство установи, че в Бургас един от блоковете по прогрмата за енергийна ефективност е саниран с материали, неотговарящи на противопожарните изисквания. Проверките са започнали след разследване на бТВ за материалите, използвани в топлоизолацията на високите сгради.

Напълно възможно е да се стигне до повторно саниране на високите сгради. Най-вероятно първият ще е блокът с проблемна изолация в Бургас. Освен смяна на изолацията се обмисля и допълнителна мазилка. Ремонтът ще е за сметка на фирмите-изпълнители. Проблемният блок в Бургас е изолиран с топлоизолации с най-ниски противопожарни изисквания, които не покриват законовите норми.

Пред бТВ регионалният министър Николай Ненков потвърди, че в една от сградите в Бургас има вложен материал от румънска фирма. По информация на медиата две трети от високите сгради по програмата са санирани с EPS или стиропор от две румънски фирми. Те са декларирали сертификати на материалите си с по-високи противопожарни качества от реалните, е показало изследване на техническия материал в независима италианска лаборатория. Тя установява, че единият материал не покрива законовите изисквания. Той е взет именно от блока в Бургас. Строителят твърди, че го е заменил с друг материал, пак на същата фирма, но отговарящ на изискванията. И двете румънски фирми не признават критичния анализ на независимата лаборатория.

От МРРБ отказват да назоват кой точно е проблемният блок в Бургас. Отказ е получен и от общината с мотив, че не се знае кой е визираният блок от регионалното министерство. Според министър Ненков в случая с двете румънски фирми става дума за измама: „Най-вероятно е да са подвели и общинските власти, съответно и строителите“. Регионалното министерство може да поиска преопаковане и на други санирани високи сгради, след като изследва всички партиди с материали на румънските фирми. Това се прави в лаборатория в Ст. Загора.

От справка на МРРБ става ясно, че от 2022 сгради със сключени договори за целево финансиране, най-много са в област Бургас – 236, като 39 от тях са въведени в експлоатация, 236 са със стартирали дейности, а 88 са в етап на строителство. 40 от обновените блокове са високи, което е струвало на данъкоплатците 50 млн. лв. След област Бургас е област Благоевград със 189 сключени договора. Трета по брой сключени договори е област Хасково с общо 180 договора .

Към 03.08.2017 г. от 2022 сгради със сключени договори за целево финансиране, 541 са въведени в експлоатация. В процес на изпълнение на строително-монтажни работи са 594 сгради. Мерки по подобряване на енергийната ефективност предстои да бъдат реализирани и по още 887 сгради.

След приключване на всички дейности по обновяването на одобрените сгради, ще бъде направен анализ на свободния финансов ресурс, преди да бъде подновен приемът на документи в „Българска банка за развитие“ АД за сключване на нови договори за целево финансиране. В момента приемът е спрян.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви