Параграф 22: работа - бол

Малко от новите фирми успяват да се задържат на пазара и да оцелеят повече от няколко години. Българските фирми масово работят на принципа „сам юнак на коня“. Над 152 000, или 44.9%, от активните предприятия са с нула наети лица. Това означава, че шефът е и единствен служител/работник. Данните за „демографията“ на предприятията обяви вчера Националният статистически институт. Изследването на НСИ, което разглежда т.нар. жизнен цикъл на компаниите – тяхното раждане, живот и смърт, обхващат петгодишен период – от 2011 до 2015 г.

Оказва се, че огромната част от българските предприятия са микро – в тях работят между един и пет души. Числата за последната година от изследването, 2015-а, са много показателни. 63.2% от родените тогава фирми са моно – състоят се от 1 човек, 33.2 процента са с до четирима наети, а едва 3.6 процента са с персонал над пет души. Изследването разкрива и друг любопитен факт – през 2015 г. в България са развивали дейност точно 339 175 предприятия.

Все пак броят на заетите лица в групата „10 и повече наети лица“ е 69.5% от заетите в периода 2011-2015 г., но делът на предприятията в тази група е едва 8% от общия брой активни фирми, отчита НСИ.

Интересни са и данните на продължителността на живот на бизнеса. Едва около 4.8% от фирмите, създадени през 2010 г., продължават да работят и през 2015 г. Най-жизнеспособни се оказват предприятията, работещи в сектора на енергетиката, и по-специално насочените към производство и разпределение на ток и топлинна енергия.

Най-малък брой от фирмите, преживели 5 години, са били от сферата на добивната промишленост. Едва 3.4% от фирмите в преработващата и 3.6% в строителната индустрия успяват да оцелеят пет години след своето създаване, отчитат още от НСИ.

Прави впечатление, че близо две трети от всички заети през 2015 г. са се трудили в три сектора – „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“(37.1%), „Преработваща промишленост“ (15.4%) и „Хотелиерство и ресторантьорство“ (11.6%).

ОБЩА КАРТИНА

Общо през периода 2011-2015 г. 40.1% от фирмите, или 136 133 предприятия, са с 1 до 4 наети. Най-нисък е делът на предприятията в групата „5 – 9 наети лица“. Средно за периода той е 7.4%, а в групата „10 и повече наети лица“ средно за разглеждания петгодишен период попадат 8% от активните предприятия.

в.Сега

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви