След сигнал за мъртва риба в язовир „Парка“ край Айтос Басейновата дирекция „Черноморски район“ извърши проверка. В нея участваха и представители на Община Айтос и Сдружение „Ловно-рибарско дружество „Сокол“.

При оглед в акваторията на язовира са открити 5 екземпляра от мъртва риба сулка, с тегло на екземплярите около 1-1,5 кг. Не са установени брегови източници на замърсяване и водовземания.  Не са наблюдавани мазни петна от разливи на нефтопродукти. Водата в язовира видимо е с намален обем.

Регионалната лаборатория-Бургас към Изпълнителна агенция по околна среда и води взе водни проби от язовира и от река Айтоска, непосредствено преди вливането й.

Пробите ще бъдат изследвани по следните показатели: активна реакция (pH), температура, БПК5, разтворен кислород, азот амониев, азот нитратен, азот нитритен, общ азот, фосфати, общ фосфор и електропроводимост. Резултатите се очакват след приключване на анализите до седмица.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви

3 − 1 =