Общинският съвет в Бургас ще трябва да вземе решение за пренасочване на 7500 лева от бюджета на Община Бургас за 2017 г.  от „субсидиране на спортни клубове за хора с уврежданиякъмдруги дейности в областта на спорта“. Докладната е входирана в ОбС от Калчо Белов от ПП ГЕРБ, който е председател на Постоянната комисия за младежта и спорта към Общински съвет – Бургас.

В нея се пише, че на последното заседание на Постоянната комисия за младежта и спорта към Общински съвет – Бургас са били разгледани искания за отпускане на  финансови средства за участие на състезатели на световни първенства и провеждането на спортни мероприятия, включени в Спортния календар на Община Бургас за 2017 г.

След извършен анализ се установило необходимост от извършването на вътрешно-компенсирани промени. В заложените средства за субсидиране на спортни клубове за хора с увреждания имало налице остатък от 7 500 лв., който нямало да бъде усвоен и разходен за това предназначение.

Тези средства можело да бъдат използвани за компенсиране на недостига от такива за финансиране провеждане на местни и национални спортни мероприятия, както и участията на бургаски състезатели на световни и европейски първенства.

„Предвид посочените в исканията за финансово подпомагане дати на участията на световните първенства и на провеждане на спортните мероприятия, и с оглед защитата на особено важни обществения интереси, е налице необходимост в решението по настоящата докладна записка да бъде включено разпореждане за предварителното му изпълнение“, пише Белов в докладната.

Решението за пренасочване на парите трябва да се вземе на предстоящото заседание на ОбС, което ще се проведе този вторник.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви