Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура стартира обществена поръчка за възстановяване на насип и бронировка на кея и хелинга, прилежащи до Трафик кулата в бургаското пристанище.

Целта на процедурата е изпълнение е възстановяване на проектния откос на бронировката, запълване на каверните и разрушенията, както и и гарантиране стабилитета на изградените в близост сгради. Прогнозна стойност на поръчката е 370 000 лева, без да се включва ДДС.

Строително-монтажните работи трябва да се извършат в съответствие с приетия проект, при спазване на действащите нормативни актове в Република България. Изпълнителят е длъжен стриктно да спазва предвидените от проектанта изисквания по технологията на изпълнение.

Предвиждат се следните видове строително- монтажни работи: – Изкоп механизиран (драгаж), изпълнен с плаваща механизация; – Подравняване на дъното с водолази и полагане на геотекстил; – Пласт от ВСМ подравнен прецизно от водолази; – Опорна призма от скални блокове 300-1000 кг.; – Бронировка от хексалеги 2,0 т. – полагане с брегови кран и водолази; – Монтаж на каменни матраци КМ4/2/0,5;

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви

1 + fourteen =