Членовете на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) утвърдиха новите цени на природния газ. Увеличението е с 1,91%. Това обяви председателят на КЕВР Иван Иванов по време на пресконференция. Новите цени на газа влизат в сила от днес за период от три месеца. Цените на електроенергията са за следващия ценови период от 1-ви юли 2017-та до 30-ти юни 2018 г.

КЕВР обяви ценовите решения за електроенергията и на топлинната енергия. За битовите потребители повишението в цената на електроенергията е средно около 1,50%. За абонатите на ЧЕЗ поскъпването е с 2%, за абонатите на ЕВН – 1,7%, а за клиентите на ЕНЕРГО ПРО поскъпването е с 0,41%.

КЕВР утвърди цената на топлинната енергия за различните топлофикационни дружества в страната, считано от 1-ви юли. Иванов обясни, че топлофикационните дружества могат да бъдат разделени условно на два вида в зависимост от първичния енергоресурс.

За дружествата с носител природен газ увеличението е около 2%, за София то е 0,98%.  Усреднено за всички топлофикации на природен газ и на въглища увеличението е 3%. За абонатите на топлофикация в Перник увеличението е 9,31%, за Сливен – 6,04%, за Русе – 8,05%.

Относно цената на газа, Иван Иванов заяви, че увеличението на цената на природния газ за третото тримесечие на годината е резултат от осреднените стойности на изменение на цените на природните горива на международните пазари – мазут и газьол, както и изменението на курса долар – лев.

„Това повишение касае около 120 големи индустриални предприятия в страната. Що се отнася до крайната цена на битовите потребители, които плащат комплексната услуга, повишението е около 1%. В София повишението е 1,1%“, смята Иванов.

Относно цената на електрическата енергия, стана ясно че КЕВР санкционира трите електроразпределителни дружества с 58,3 млн. лв. По предложение на председателя на КЕВР, три работни групи са проверили има ли разлика между планираните и реално извършени инвестиционни разходи на трите електроразпределителни дружества.

„Такива разлики се откриха. Запланувани много по-големи средства и изпълнени много по-малка степен. За да не бъдат по никакъв начин ощетявани българските потребители, защото предвидените инвестиционни разходи са били заложени в предни години, ние налагаме отрицателна корекция в ценовото си решение за трите електроразпределителни дружества.

Проверката, която извършихме, установява, че 33 млн. лв. са средствата, които са били запланувани и неосъществени като инвестиции. Това се отчита в сегашното ценово решение с отрицателен знак. Към това, ако се прибави и отрицателната корекция по взет фактор 24, 8 млн. лв. общо сме отчели отрицателна корекция за тези дружества от 58,3 млн. лв.“, заяви Иванов.

Той посочи, че очаква промяна в Закона за енергетиката, с която да се измени статута на НЕК като единствен купувач, което било необходима стъпка за по-нататъшна либерализация на пазара. Иванов подчерта, че очаква и разработването на мерки за защита на енергийно уязвимите потребители.

„На трето място за мен особено важно е електрическата енергия, която се произвежда от дружествата в състава на Българския енергиен холдинг – ТЕЦ Марица Изток -2, АЕЦ Козлодуй и НЕК да бъде изцяло предоставена на електроенергийната независима борса. Това ще изсветли всички договори и ще премахне съмненията дали има нелоялни и неправилни практики при сключването на договори от тези дружества“, заяви Иванов.

Той отчете, че КЕВР за трета поредна година отстоява своите основни ценности – първата създаване на прозрачен и конкурентен електроенергиен пазар, втората – създаване на устойчива регулаторна рамка и намаляване на регулаторната тежест. На трето място – финансово укрепване на дружествата от енергийния сектор.

Като особено достижение на КЕВР Иванов изтъкна, че макар 3-та година да продължава реформата в енергийния сектор, българските потребители реално не чувстват тази тежест.

„В рамките на тригодишен период повишението на цената на електрическата енергия е 2,5%, което прави средногодишно под 1%. Ще направим всичко възможно и в следващите години до пълната либерализация на пазара българските потребители да не чувстват допълнителна тежест“, обобщи Иван Иванов.

news.bg

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви

4 × 5 =