Хиромантията на пръстите

Според стари индуски вярвания „боговете живеят на върха на пръстите“ и сякаш, за да бъде в унисон с това поетично твърдение всеки един от пръстите на човешката длан носи името на Бог – изключение е палецът – дръзналият да има свободна воля. Съвременната наука е доказала, че върховете на пръстите имат специална мрежа от нерви, които дават сигнали към мозъка. Всяка една дейност с пръстите има връзка с мозъчната активност. В хиромантията пръстите носят следните наименования:

• Показалец – Пръст на Юпитер
• Среден – Пръст на Сатурн
• Безименен – Пръст на Аполон
• Малък – пръст на Меркурий
• Палец

Формата на пръстите и тяхното значение:
• Четвъртити: енергичност, организаторски талант, добро самочувствие.
• Остри: творчески дух, мисъл за красота
• Яйце образни: резервираност, интелектуалност.
• С много възли: философски дух, силна логика.
• Лопатковидни: чувственост, суета, твърдост, егоизъм.
• Затъпени: техническа интелигентност, лична енергия.
• Сплескани: праведност, лоялност, летаргичност.

• Пръсти, разперени в обратна посока на дланта: склонност към разпиляване на собствената енергия, лекомислие.
• Пръсти, свити към дланта: пестеливост, алчност, своенравност.
• Разстояние между пръстите и значение:
• Голямо разстояние между палеца и показалеца: самостоятелност, мания за величие.
• Голямо разстояние между Юпитеровия и Сатурновия пръст: самостоятелност в разсъжденията, солиден характер, стабилни принципи.
• Голямо разстояние между Аполоновия и Сатурновия пръст: съпротивление срещу традиционните норми, независим, свободолюбив дух.

Степен на подвижност и значение:
• Прекалено подвижни пръсти: нетрадиционно държане, толерантност.
• Видимо събрани пръсти: страхливост, традиционализъм, страх от живота.
• Схванати пръсти, свити спрямо дланта – Трудности в учението, скромност, страхливост.
• Пръсти, извити от дланта: духовна сила, добра ориентация.

Фалангите на пръстите
• Трите фаланги в хиромантията са свързани с: идеализация, интелект и физика.
• Ако първите фаланги са по-дълги – склонност към идеализация;
• Втората – любов към философстването / разсъждението
• Трета – материализъм.
• Ако третата флага е дебела и плътна в основата – това говори за човек, който обича лукса, комфорта, скъпите неща, безгрижието. Обратното говори за индивид, който е безразличен към лукса.

Показалец – Пръстът на Юпитер.
Показалеца, пръстът, който „обича“ да заплашва, вика, гони, посочва и да отрича е получил името на Юпитер.

В хиромантията този пръст говори за амбицията, славата, личния авторитет.
Ако е нормално развит – спокоен, добродушен, лъчезарен човек. Прекалено много развит – егоизъм, лицемерие, най-често скрити под маската на добротата. Прекалено тънък и слабо развит – малодушие, мудност, меланхолия.

Много дълъг Юпитеров пръст символизира славолюбие, деспотизъм, болни амбиции. Твърде къс – скромност, добродушие, но и прекалено спокойствие и безотговорност.
Ако горната част на пръста на Юпитер е наколена към Сатурновия пръст е показател за наличие на традиционни ценности, любов към родината, национализъм, но и прекалена зависимост от родителите.

Ако горната част на пръста на Юпитер е наколена към Палеца – избухлив, своенравен характер, склонност към импулсивни и необмислени постъпки, свръх активност, борбеност.

Средният пръст – Пръстът на Сатурн
Средният пръст – „най-сериозният“ от всички носи името на бог Сатурн. В хиромантията този пръст има отношение към научния интерес, финансите, пестеливостта, устойчивостта, сериозността, издръжливостта.
Обикновен, нормален Сатурнов пръст – трудолюбие, сериозност, сигурност, надеждност, преданост към дома и семейството.
Прекалено дебел Сатурнов пръст – склонност към лекомислие, чести промени в настроението.
Прекалено тънък Сатурнов пръст – променливост, лекомислие, лековерие, променливост.
Къс Сатурнов пръст – ниска издръжливост, снихоздителност, страх от задължения и отговорности.
Прекалено дълъг Сатурнов пръст – склонност към жестокост и студенина, гордост.
Горната част на пръста е наколена към Аполоновия пръст- мистицизъм, религиозност, суеверност.

Безименният пръст – Пръстът на Аполон
Безименният пръст – най-елегантният, често украсяван от знака на любовта (брачна халка) или други накити се нарича Аполонов. Кръстен на името на гръцкия бог на изкуствата, светлината, музиката, Слънцето.
Обикновен, нормален Аполонов пръст – ценител на изкуствата, художествени заложби, любов към красивото, идеализъм.
Прекалено дебел Аполонов пръст – неразбиране на изкуствата.
Прекалено тънък Аполонов пръст – изключителна чувствителност, сантименталност, плачливост.
Къс Аполонов пръст – склонност към изневери, грабливост, непостоянство.
Дълъг Аполонов пръст– силна фантазия, умения в парапсихологията, необходимост от самоизтъкване.

Малкият пръст – Пръстът на Меркурий
Малкият пръст – непослушен, малък и най-малко работлив е получил името на Меркурий, богът на търговията и красноречието.Формата и големината на пръста в хиромантията говорят за контактите, проницателността, способността ни за ориентация и разбира се за търговските и комуникационни умения.
Обикновен, нормален Меркуриев пръст – красноречие, търговски умения.
Прекалено дебел Меркуриев пръст – трудности при изказването, строги схващания.
Прекалено тънък Меркуриев пръст – липса на самочувствие, нерешителност, нестабилност.
Къс Меркуриев пръст – лукавство.
Дълъг Меркуриев пръст – ораторски, литературен и писмен талант, висока интелигентност.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви