През март и април се проведе анкетно проучване за здравословно хранене сред ученици от Бургаски регион, съобщава РЗИ. Сол и безалкохолни със захар редовно присъстват в менюто на децата, установи то. Целта на проучването е да се установят хранителните навици и някои особености на храненето при подрастващите, които са предпоставка за здравословен растеж и развитие.

Анализът на резултатите от проведеното анкетно проучване очерта следните основни проблеми, свързани с храненето им:
1. Сред много малка част от анкетираните – 22% се наблюдава редовно хранене /4-5 пъти дневно/, при останалите се установи неправилен хранителен режим с 1-2 хранения дневно или повече от 5 пъти на ден.
2. Ниска консумация на мляко, млечни продукти, риба и пълнозърнест хляб.
3. Сравнително висока консумация на сол и безалкохолни напитки със захар.
4. Крайно недостатъчна физическа активност сред подрастващите.
Обхванати са 280 ученици от 5 училища в Бургас и Айтос на възраст 11-15 години /154 момчета и 126 момичета/. Анкетната карта е разработена от НЦОЗА и съдържа общо 22 въпроса, свързани с хранителните навици, разнообразието на приеманата храна: каква е обичайната закуска, консумацията на хляб, зеленчуци и плодове, мляко и млечни продукти, риба, пържени храни, безалкохолни напитки със захар, вода и течности, употреба на сол и двигателна активност.

От отговорите на въпросите става ясно, че 17% се хранят 2 пъти дневно, което е крайно недостатъчно за тази възраст, 45% са с изграден хранителен режим за трикратно хранене и само ¼ от обхванатите или 25% съобщават, че се хранят 4-5 пъти дневно. 58% от учениците съобщават, че закусват всяка сутрин, 33% закусват понякога, а 9% пропускат закуската.

Около 80% обядват и вечерят редовно, 15% съобщават, че понякога пропускат тези хранения, а 2% са с неправилен и нередовен режим на хранене, като не обядват и не вечерят.

Между 60% и 70% от анкетираните закусват и обядват вкъщи, една пета се хранят в училищните столове или в павилиона на училището, 6% посещават заведения за обществено хранене извън училището.

На въпроса „Какво обичайно закусвате?“ става ясно, че 45% от анкетираните предпочитат за закуска сандвич, 21% закусват кифла или баничка. Изключително малък е процентът на тези, които предпочитат зърнена закуска с прясно мляко и плод. 9% от участниците в анкетата съобщават, че въобще не закусват.

По отношение консумацията на хляб предпочитанията са изключително за белия хляб – 56%, като 24% се хранят и с пълнозърнест хляб, а 12% не консумират изобщо хляб.

Затвърждава се негативната тенденция за ниска консумация на риба, като от отговорите на този въпрос, става ясно, че близо половината или 45% от анкетираните не са консумирали риба през последната седмица. Висок е процентът на тези, които сравнително често консумират пържени храни – 72% и безалкохолни напитки със захар – 80%.

Повече от половината анкетирани, или 54% са посочили, че не солят допълнително храната преди да са я опитали, но 14% правят това редовно, което може да доведе до негативни последици за тяхното здраве. В същото време близо 40% от анкетираните пият недостатъчно или въобще не се сещат да приемат вода през деня.

Тревожни са резултатите от анкетата в частта за физическата активност на подрастващите, като 45% от учениците не отделят достатъчно време или въобще не спортуват.

По отношение на субективната оценка на собствения хранителен режим 17% не могат да определят дали се хранят здравословно, при останалите участници в анкетата отговорите са разнопосочни с еднакъв процент – 43% отговарят категорично, че се хранят здравословно, а при 40% отговора е отрицателен.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви