Готови са данните за първото тримесечие за развитието на туризма в областта, съобщи ТСИ-Югоизток. През март 2017 г. в област Бургас са функционирали 70 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на леглата в тях са 5.9 хиляди. В сравнение с март 2016 г. общият брой на местата за настаняване намалява със 6.7%, а на леглата в тях се увеличава с 8.8%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в областта, регистрирани през март 2017 г., е 26.4 хил., или c 14.5% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Намаление на нощувките (с 14.2%) се наблюдава в местата за настаняване с 4 и 5 звезди и с 20.1% в местата за настаняване с 1 и 2 звезди.

През март 2017 г. в хотели с 4 и 5 звезди в област Бургас са реализирани 63.5% от общия брой нощувки на чужди граждани и 30.1% – на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 19.4% от нощувките на български граждани и 17.3% – на чужденци, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 50.5 и 19.2%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през март 2017 г. намаляват с 2.2% в сравнение със същия месец на 2016 г. и достигат 14.5 хиляди. От всички пренощували лица 79.8% са българи, като по-голямата част от тях (45.7%) са нощували в места за настаняване с 1 и 2 звезди и са реализирали средно по 1.9 нощувки. Пренощувалите чужденци са 2.9 хил., като 64.3% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2.0 нощувки.

Приходите от нощувки през март 2017 г. достигат 1 254.1 хил., или с 2.6% по-малко в сравнение с март 2016 година. Регистрираните приходи от българските граждани са на нивото на 2016 година , а от чуждите граждани са намалени с 8.3%.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви