Продължават превантивните мерки за предотвратяване на евентуални наводнения в общината. Те са част от програмата за ограничаване на последствията от природни бедствия. Почистването започна през април и ще продължи до без прекъсване до ноември месец. То обхваща коритата на реките и деретата, които попадат в урбанизираната територия на населените места. В работата участват и хора, лишени от свобода, на които е осигурено необходимото оборудване.

В момента се извършва ръчно почистване на отводнителния канавка и коритата на река Дермен дере и Селската река в кварталите Рудник и Черно море. Вече са почистени отводнителните канавки и деретата в квартал Долно Езерово. Предстои почистване на деретата и отводнителните канали във всички останали квартали и населени места, намиращи се на територията на община Бургас.

Екипите извършват и периодичен контрол за проводимоста, наличие на наносни, битови отпадъци, растителност в участъците на урбанизираната територия. Дейностите са свързани с превантивно почистване – ръчно и машинно, с цел поддържане проводимостта на речните легла, чрез премахване на израсналите, паднали или с опасност да паднат във водното течение дървета, дънери и храсти.

По този начин се осигурява нормалната проводимост на речните легла. Освен това намалява риска от наводнения в населените места, риска за живота, здравето и имуществото на жителите и се предотвратява нанасянето на щети по инфраструктурата в кварталите и селата.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви