Реконструкция ще претърпят ул. „Булаир“, бул. „Демокрация“ и бул. „Стефан Стамболов“. Кметът Димитър Николов вече входира докладна записка в Общински съвет за рехабилитацията на ключовите пътни артерии в града ни.

Ремонтните действия ще обхванат частта от кръгово кръстовище с бул. „Никола Петков“ до кръстовище с бул. „Струга“ и от кръстовище с бул. „Проф. Я. Якимов“ до кръстовище с бул. „Тракия“.  Така ще се създаде „бърз автобусен коридор“ по бул. „Демокрация“, чрез нова организация на движението и оптимизация на паркирането.

Проектното предложение се разработва на база изготвени предпроектни проучвания за надграждане на системата от Бързи автобусни линии и изграждане на система от паркинги, обвързани с основните трасета на обществения транспорт. Планирано е още въвеждане на интегрирана система за управление на трафика в града, с надграждане на съществуващи и изграждане на нови кръстовища с автоматизирано управление, както и въвеждане на допълнителни точки за видеонаблюдение на трафика.

Ще се изгради на паркинг в близост до трасето на Бързите автобусни линии, както и въведена интегрирана система за управление на паркирането в градска среда.

За да се осъществят идеите на администрацията, първо ОбС трябва да даде своето съгласие. Така Община Бургас ще може да кандидатства с проектно предложение по програмата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, свързана с процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”

Общата прогнозна стойност е 11 966 744,57 лв. Размерът на собствено финансиране от Община Бургас е 4 208 463,46 лв.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви