Община Бургас стартира обществен поръчка за ремонти на физкултурния салон на сградата на професионална гимназия по транспорт и сградата на учебно-производствен комплекс „Младост“, към Професионална гимназия по туризъм „Проф. Д-р Асен Златаров“. Предвидената стойност на ремонтните действия е 2 470 847 лева, а срокът за изпълнение не трябва да е по-кратък от 310 календарни дни.

Ремонт на ресторант „Младост“ не е правен от почти 60 години. Той ще има ново разпределение и оборудване на кухнята. С преустройството ще се залага на нов интериорен дизайн, разпределение на масите и подходите към залата и терасата. С проектното решение се предвижда разполагането на около 100 бр. места и 50 бр. на открито. Подменени ще бъдат дограмите и витрини на залите.

Физкултурният сaлон пък ще има нови съблекални за момичета и момчета със съответните тоалетни и душове, кабинет за учител по физкултура, складове за спортен инвентар и инвентар за общи мероприятия, обслужващи помещения.

Проектът предвижда подмяна на сградните водопроводно и канализационно отклонения, изграждане на нова водомерна шахта, подмяна на съществуващи ел. табла и захранващи линии в основната сграда и нови табла и захранващи линии за новопроектираните обекти в обхвата на проекта.

Поставени ще бъдат енергоефективни и енергоспестяващи осветителни тела, изграждане на слаботокови инсталации в целия сграден фонд за видеонаблюдение, телефон и интернет и монтиране на камери за външен монтаж.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви