Бургаският апелативен съд даде ход на делото за спорния парцел в Морската градина на Обзор, община Несебър. То е образувано по жалбата на Станимир П.  и Бонка П. срещу решение на Окръжен съд –Бургас. С него което се прогласява за нищожен договор за покупко-продажба на недвижим имот по плана на гр.Обзор, с площ от 615 кв.м., с предвиждане по плана за бар.

Договорът е сключен на 14.04.2003 г. между Община Несебър, чрез кмета Николай Трифонов, и „Производствено – техническа база“ АД, гр. Бургас. С решението се прогласява и нищожността на следващите две сделки за покупко-продажба на същия имот. Те са между „Производствено-техническа база“ АД и „Меридиан-98“ АД и между „Меридиан-98“ АД и Станимир П., с който „Меридиан-98“ АД е продал УПИ ІІІ за бар по плана на гр.Обзор, с площ от 615 кв.м.

В решението на първата инстанция е посочено че, предмет на трите сделки е /парцел/ имот – публична общинска собственост, извън гражданския оборот. Съдът е приел, че разпорежданията са нищожни. Защото е невъзможен предмет, без значение на участващите в тях правни субекти. Това са община или частноправни субекти. За последните законът въвежда изрична забрана да придобиват имоти – публична общинска собственост.

В днешното съдебно заседание въззивният състав приключи събирането на доказателствата и даде думата на страните по съществото на спора. Процесуалният представител на жалбоподателите пледира за отмяна на решението на първоинстанционния съд. Той го смята за незаконосъобразно и за постановяване на друго решение, с което да бъдат отхвърлени предявените искове за нищожност на сделките. По думите му към момента на първата разпоредителната сделка имотът е бил частна общинска собственост.

Адвокатът на Община Несебър, настоя за потвърждаване решението на ОС – Бургас.Той се аргументира с доказателства, които сочат, че имотът е публична общинска собственост, част от Морската градина на гр. Обзор. Парцелът винаги е бил паркова среда с детска площадка и алеи за отдих, посочи процесуалният представител на община Несебър.

Апелативен съд Бургас намери делото за изяснено и го обяви за решаване.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви

14 − thirteen =