Пострадалите при блудство малолетни и непълнолетни през миналата година са 18, сочи статистиката. Общо пострадалите в престъпления са 126, като 35 са момичета. Относителният дял на малолетните, пострадали от престъпления е 34.1% (43 лица), а на непълнолетните – 65.9% или 83 лица. Най-голям остава броят на пострадали от кражби на имущество – 83 лица, блудство – 18 и от нанесени телесни повреди – 11 лица.

През 2016 г. местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните са образували 307 възпитателни дела. 246 от тях са образувани по предложение на органите на прокуратурата. Броят на решените дела е 239,като в срок до един месец са решени 166.

Данните сочат още, че местните комисии са наложили 392 възпитателни мерки. Най-честите са „предупреждение“ – за 192 от случая. „Поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател“ има в 86 от случаите. На по 30-тина деца се е наложило да ходят на консултации, да бъдат поставяни под възпитателен надзор на родителите. С предупреждение за настаняване във възпитателно училище интернат (ВУИ) с изпитателен срок от 6 месеца са 26 от децата. На 28 е наложена възпитателна мярка извършване на общественополезен труд.

Основните характеристики на малолетните и непълнолетните с наложени възпитателни мерки през 2016 г. са следните:
• Малолетните лица са – 133 (42.9%)
• Непълнолетните лица са – 177 (57.1%)
• Момчетата са – 268 (86.5%)
• От малолетните и непълнолетните, на които са наложени възпитателни мерки, 65.8% са с начално или незавършено начално образование (204 лица), с основно образование са 28.1%, 5.8% никога не са посещавали училище, а 1 лице (0.3%) е със средно образование.
• От всички малолетни и непълнолетни лица с наложени възпитателни мерки с двамата родители са живеели 204 лица, или 65.8%, само с единия родител – 28.1%, при роднини – 1.6%, в специализирана институция или социална услуга от резидентен тип – 13 лица или 4.2%.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви