OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Община Бургас внедри ефективна електронна система за управление на риска от наводнения.  Бургас е първият град в страната, който въвежда видеонаблюдение при наводнения. В това отношение градът изпревари дори МОСВ. Системата се управлява от Центъра за видеонаблюдение, където двама дежурни оператори следят за показанията в реално време и имат готовност да реагират при нужда. Системата дава актуални и стари данни за състоянието на потенциално опасни реки в общината, прави прогнози. Проектът стартира през април 2015 год. и приключва сега. Той е финансиран от Европейското икономическо пространство.

Нейните „очи“ са 22 хидрометрични станции с радарни сензори, измерващи нивото на водите и рисковото им покачване. В момента са пуснати 16. „Има 3 станции за измерване на количеството валежи, една станция за измерване посоката и скоростта на вятъра, както и сензори за измерване на атмосферното налягане, температура и влажност на въздуха. Всички станции са оборудвани със соларни панели, което гарантира автономната им работа. Те са снабдени с радарен датчик, следящ нивата на водите. С JPS модул данните се изпращат до сървъра. Той се намира в Центъра за видеонаблюдение“, обясни пред медии Ивайло Трендафилов – експерт в дирекция „Европейски политики“ към общината и ръководител на проекта. Той допълни, че има създадена информационна система, в която постъпват всички данни от станциите. Тя е визуализирана. Наблюдава се от двама оператори. Достъпна е и до гражданите, които могат да сигнализират при констатиране на превишение нормите на водата. „За всяка станция системата има определени критични нива. При преминаването им, системата автоматично изпраща съобщения до институциите, отговарящи за конкретния район. Разработено е и мобилно приложение, което може да се използва от гражданите за сигнализиране. Те могат да подават сигнали дори за замърсяване на речните нива, събаряне на диги и др. противообществени прояви. Приложението се казва „Информационна система за видеонаблюдение на водите в гр. Бургас“ и вече работи“, завърши Ивайло Трендафилов.

Системата на мониторинг на нивата на водите има три основни компонента. Тя показва във всеки един момент нивото на водата на територията на общината. По нея при опасност могат да се проследяват дори домовете, застрашени от наводнения. Всички данни са публични и гражданите могат да видят актуални показания. При показване нивото на водата системата позволява операторите в Центъра да изпратят съобщения до конкретни институции да предприемат действия. При желание всеки гражданин може да се абонира за мобилното приложение както на цялата система, така и на отделни райони, които го интересуват и да подават сигнали, дори с добавяне на снимка, допълни Георги Георгиев /снимката горе/ – ръководител на бургаския офис на софтуерна компания „ТехноЛогика“, която е изградила проекта.

Системата има големи възможности и може да бъде разширена за пожари и други кризисни ситуации, обясни той.

Тази система се внедрява за първи път в страната, добави търговският директор на фирмата Йордан Драганчев /снимката горе/. „В страната няма други подобни системи, които да са опериращи. Има планове МОСВ да изгради такава система по поречието на р. Дунав, но по разни причини това не се е реализирало и едва ли ще стане скоро. Тази система стартира с 16 станции. В момента се наблюдават 16 точки по поречията на реки. С добавянето на още сензори системата ще става по-прецизна
„Нашата задача като местна власт е да сме все по-подготвени за реакция при кризисна ситуация, както и да даваме потенциално жизненоважна информация на гражданите в реално време“, каза зам.-кметът Руска Бояджиева при днешното представяне на системата.

Община Бургас реализира тази полезна придобивка по проект „Интегрирано управление на риска от наводнения в община Бургас“ (IMFR) Договор за безвъзмездна финансова помощ: Д- 34- 16/ 08. 04. 2015г. Той се финансира по програма BG02 „Интегрирано управление на морските и вътрешните води“, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014.

снимки: BurgasNews

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви