Поскъпване на тока с до 10% иска Националната електрическа компания /НЕК/ от 1 юли. Според разчитите на дружеството вариантите са два – или по-висока цена на тока за бита, или за индустрията. Предложението тепърва ще се разглежда от енергийни експерти на КЕВР и най-вероятно няма да се приеме в предлаганите размери, а ще бъде минимално, коментират източници от регулатора.

Изпълнителният директор на НЕК Петър Илиев обяви още, че договорите за юридически услуги за 1 милион лева, които прокуратурата проверява, не са влезли в сметките ни за ток. По думите му става въпрос за специфични и арбитражни дела с претенции за над 1 милиард лева.

От КЕВР пък съобщиха по темата с цената на газа, че трима независими външни експерти ще изготвят отделни финансово-икономически анализи за ефекта от въвеждането на единни цени за разпределение на природен газ и/или снабдяване с природен газ върху потребителите на „Овъргаз Мрежи“ АД. Това реши регулаторът на закритото си заседание в специализиран състав “Енергетика“, във връзка със заявлението на „Овъргаз Мрежи“ АД за утвърждаване на единни цени от краен снабдител, по групи клиенти, за териториите, които са в обхвата на притежаваните от дружеството лицензии.

Съгласно изискванията на чл. 5, ал. 2 от Наредбата за регулиране на цените на природния газ /НРЦПГ/, КЕВР може да утвърждава единни цени само „при доказан положителен ефект за клиентите“. Въвеждането на единни цени в газовия сектор е първо по рода си и според Комисията разглежданият въпрос е от висока обществена значимост за потребителите. В случай, че бъде утвърдено, решението ще има отражение върху 61% от всички потребители на природен газ, клиенти на газоразпределителни мрежи. Анализите показват, че единните цени по групи клиенти, могат да доведат за една част от потребителите до нарастване на цените на услугите, а за други потребители тези цени ще намалеят.

След изготвянето на трите финансово-икономически експертизи за влиянието на предложените единни цени върху потребителите, Комисията ще прецени до каква степен заявлението на „Овъргаз Мрежи“ АД отговаря на изискванията на НРЦПГ. Едва след това Комисията ще се произнесе с окончателно решение дали да утвърди или не предлаганите единни цени на газовото дружество.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви

fourteen − eight =