ГЕРБ и Патриотите се разбраха за програмата. Ето приоритетите на новата власт

1
205

Патриотите и ГЕРБ приключиха преговорите по управленската програма. На изявлението пред журналистите по повод приключването на преговорния процес първи говори лидерът на НФСБ Валери Симеонов, като лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов му отстъпи мястото с жест. 21 страници е програмата, посочи Валери Симеонов. Хоризонтът е до 2021 години или, както патриотът я определи: „Хоризонт 2017-2021“. Двете формации се ангажират да я изпълняват.

Според Симеонов след изборите нямало друга управленска формула. Въпреки различията си двете партии трябвало да се обединят в общо управление. Нямало как ПФ да се коалират с ДПС. Управление с БСП и „Воля“ нямало как да постигне нужното мнозинство.

Всяка страна направи необходимите отстъпки, изтъкна Валери Симеонов. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов благодари за усилената работа. Той отново изтъкна,че най-доброто е демокрацията и припомни тезата си, че в името на демокрацията и за да се произнесе народът, той и партията му върнали мандата.

И Борисов коментира управленската и парламентарна ситуация с тезата, че ако ГЕРБ и ПФ не се обединили, страната щяла да отиде на нови избори. А имало важни за страната неща за решаване. Брекзит касае много българи, заяви Борисов и изтъкна и ситуацията в Турция и това, че Македония е без правителство.

Като обединяващо, лидерът на ГЕРБ харесал логото на патриотите „България над всичко“. Бойко Борисов посочи, че партията му направила компромис с пенсиите, а Обединените патриоти с други неща. Подписахме добър материал, каза лидерът на ГЕРБ. Лидерът на ГЕРБ призна, че преговорите не са били лесни, преди дни имало обаче вододел в разговора. Според експремиера е рисково да няма още няколко месеца парламент.

Ускорено доизграждане на магистрала „Хемус“, неотклонно следване на ЕС и НАТО, средна работна заплата 1500 лв., 200 лв. минимална пенсия, преизчисляване на пенсиите, специално внимание към здравеопазването и образованието, разширяване на програмата за саниране. Това са част от приоритетите, записани в правителствената програма.

Сред задачите на новата власт ще е запазване на данъчните ставки и преките данъци, запазване на Валутния борд до влизане в Еврозоната, продължаване на проучванията за добив на газ в Черно море. Новото правителство ще работи за осигуряване на полиция във всяко населено място и ще провежда миграционна политика на залавяне и връщане на незаконно пребиваващите у нас чужденци.

Ето извадка от програмата, наречена „Приоритети за управление (2017 – 2021)“, в поредността на приоритетите от документа:

Външна политика:

– Следване на националния интерес и недопускане на намеса във вътрешните работи на страната ни. Ще продължим неотклонно по пътя на евроатлантическата интеграция.
– Очакваме реформите в ЕС да се основават на принципите и ценностите на европейската солидарност. Ние се обявяваме за запазване на единството на ЕС и приветстваме бъдещо задълбочаване на интеграцията между държавите-членки.
– Присъединяване на България към Шенген.
– Сътрудничеството между НАТО и ЕС трябва да се задълбочи по необходимост при подобни обстоятелства.
– Успешно българско председателство на Съвета на ЕС.
– Приоритет на ЕС трябва да бъде спирането на притока от мигранти на турските граници – сухопътни и морски.
– По-радикална реформа на Дъблинския регламент, така че тежестта при обработване на молбите за международна закрила да не се поема само от държавите на предна линия.

Регионална политика

– Електронна винетка за леки коли и тол такса за изминато разстояние за тежкотоварните автомобили и други МПС.
– Завършване на магистралния пръстен
– Разширяване на програмата чрез обхващане на тухлени многофамилни и еднофамилни жилищни сгради.

Социална политика

– При изпълнение на мерките от тази програма гарантираме в рамките на мандата минимална работна заплата от 650 лв. и средна работна заплата от 1500 лв.
– Социалните помощи ще се обвържат със заетост – всички в трудоспособна възраст, които получават помощи, трябва да се включат в заетост.
– Посещението не само на училище, но и на детска градина, трябва да бъде обвързано с изплащането на социални помощи.
– Минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст ще се увеличи до 180 лв. от 1 юли 2017 г.;
– Минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст ще се увеличи до 200 лв. от 1 октомври 2017 г.;
– Ще се преизчислят всички пенсии, отпуснати преди 2010 г., със средния осигурителен доход за 2009 г. със средствата спестени от неправомерно отпуснати инвалидни пенсии.
– Сближаване на минималната пенсия с прага на бедността.

Обществен ред и сигурност

– Миграционна политика – осъществяване на политика за недопускане и връщане на незаконно пребиваващи чужденци. Повишаване на капацитета на охрана на границата.
– Ефективно противодействие на тероризъм, организирана престъпност и корупция. Изработване на ефикасни програми за превенция на радикализацията и екстремизма.
– Полицейско присъствие във всяко населено място.

Финанси

– Единният банков съюз и Еврозоната са естественият ни път на развитие след изпълнение на всички критерии. До тогава Валутният борд е безалтернативен и неприкосновен.
– Запазване на данъчните ставки на преките данъци.
– Ставките и прагът за регистрация по ДДС остават непроменени.

Отбрана

– Активно и последователно ще участваме в изготвянето и изпълнението на новата политика на ЕС за европейска отбрана.
– Увеличаване на разходите за отбрана и достигане на ниво от 2% от БВП в края на предстоящия управленски мандат.
– Попълване на резерва на въоръжените сили и подобряване на мобилизационните способности на страната.
– Активно сътрудничество с военно-патриотичните съюзи и други неправителствени организации за патриотичното възпитание на младежта и съхраняването на традициите на българската армия.
– Изграждане на силна армия чрез ускорено развитие на въоръжените сили.
– Въвеждане на военно обучение в училище. Разширяване на възможностите за доброволна военна служба.

Правосъдие

– Продължаване на съдебната реформа
– Приемане на нов Антикорупционен закон
– Създаване на нов ред за преследване на корупцията по високите етажи на властта.
– Въвеждане на електронно правосъдие до края на 2018 г.
– Въвеждане на тримесечни доклади на главния прокурор и председателите на ВКС и ВАС пред Народното събрание

Образование и наука

– Издигане на образованието в стратегически национален приоритет. Провеждане на решителна политика, насочена към ликвидиране на неграмотността и задължително образование със силата на всички държавни институции и инструменти.
– Промяна в системата на делегираните бюджети от 2018 г. – финансирането няма да зависи само от броя на децата, а и от качеството на образователният процес.
– Удвояване на учителското възнаграждение до края на мандата. Мерки за гарантиране на неприкосновеността на учителя.
– Ежегоден ръст на средствата за наука.

Здравеопазване

– Подобряване на здравето на нацията е стратегическа цел.
– Поетапна демонополизация на Националната здравноосигурителна каса.
– Кадрово и ресурсно обезпечаване в Спешната медицинска помощ чрез подобряване на условията за обучението и квалификацията на специалистите, както и на заплащането, на условията на труд, на сигурността и техническата обезпеченост на кадрите.
– Подобряване достъпа и качеството на специализираната, болничната и доболничната медицинска помощ. Осигуряване на медицинска помощ в малките населени места.

Култура

– Приемане на национална стратегия за развитие на изкуствата, културните и творчески индустрии, културното наследство и културния туризъм.
– Приоритетно финансиране на дейности по опазване на културното наследство.

Околна среда

– Модернизация и обновление за здравословна околна среда.
– Подобряване качеството на атмосферния въздух в населените места.

Земеделие, храни, рибарство и гори

– Осигуряване на финансова подкрепа с фокус върху малките и средни предприятия
– Запазване и въвеждане на нови схеми за държавна подкрепа.
– Приемане и прилагане на нов Закон за храните. Прилагане на политики за защита на българските производители в областта на храните. Увеличаването на дела на произведените в България храни, предлагани в търговската мрежа, стимулирането на добрите и ограничаване на нелоялните търговски практики по веригата на доставки на храни.

Транспорт

– Закупуване на нови влакове;
– Ускорено доизграждане на АМ „Хемус“;
– Доизграждане на АМ „Струма“
– Изграждане на АМ „Калотина – София“;
– Тунел под връх Шипка;
– Разширение на метрото в София.

Икономика

– Премахване на административната тежест за бизнеса.
– Подкрепа за развитието на икономически зони чрез финансиране на мерките за насърчаване на инвестициите.

Енергетика

– Енергийна сигурност чрез собствен добив. Продължаване на проучването на дълбоко Черно море.
– Изпълнение на решението (препоръките) на ЕК по отношение на ТЕЦ „Марица – Изток 1” и ТЕЦ „Марица – Изток 3”.
– Ревизия на разходите на ТЕЦ „Марица – Изток 2”, мини „Марица – Изток”, АЕЦ „Козлодуй” и други.
– Енергийна сигурност чрез изграждане на интерконектори между България и съседните ни страни.

Туризъм

– Утвърждаване на България като целогодишна туристическа дестинация с качествен туристически продукт, развиваща всички видове туризъм и влизането ни в топ 5 на туристическите дестинации в Югоизточна Европа.

Младеж и спорт

– Законодателни промени, регламентиращи цялостна реформа на българския спорт, вкл. подзаконови нормативни актове въз основа на новия закон

news.bg

1 COMMENT

  1. И таз добра! Че те са се разбрали още по време на кабинета „Борисов2“ , че дори развяват „онзи списък“ за пенсиите от по 200 лв. из всички телевизии.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here