Кметът изиска становище от РИОСВ по жалбите срещу „Кроношпан“. Инспекцията: Има съставени актове

0
252

Кметът на Община Бургас Димитър Николов изиска от РИОСВ Бургас спешна информация за това, какви проверки  са правени през последните седмици на „Кроношпан България“ и какви са констатациите от тях.

Повод за писмото на бургаският кмет до компетентната институция за опазване на околната среда са зачестилите жалби на граждани от комплексите  „Славейков“ и „Изгрев“,  включително и от работещи в самото предприятие и района около него. Оплакванията са за неприятни миризми и силно запрашаване. Искането на Николов още е, експертите от РИОСВ дадат становище за съществуващите съвременни технологии за улавяне на фините прахови частици и какви инвестиции ще направи предприятието в такива съоръжения.

„За Бургас е важно привличането на инвестиции и разкриването на работни места, но това не трябва да става за сметка на  обществения интерес на бургазлии.  „Настоявам за бързи, ефикасни и резултатни действия за прекратяване на наднорменото запрашаване, както и за информация, какво конкретно е предприето от страна на „Кроношпан България” за решаване на проблема“, се казва още в позицията на Николов до РИОСВ Бургас.

В отговор на искането на бургаският кмет, от екоинспекцията  изпратиха следното становище:

„В периода март-април РИОСВ Бургас извърши извънредни контролни проверки свързани със запрашаване и изпускане на задушливи газове от дейността на дружеството. Проверките са извършени в присъствието на подателите на сигналите. На място е констатирано, че производствената площадка е запрашена с дървесен прах и стърготини, не е оросена и при вятър има завихряния с пренос на материал.

За установените нарушения на дружеството са съставени Актове за установяване на административно нарушение. Предстои налагане на имуществена санкции за неизпълнение на условие от Комплексно разрешително № 475-Н2/2016 г., с условията на което е разрешена работата на инсталация за производство на плочи от дървесни частици (ПДЧ) и ориентирани дървесни частици (ОSB). За това нарушение Законът за околната среда предвижда глоба от 10 000 до 500 000 лева.

В присъствие на представители на  община Бургас и  РЗИ – Бургас бе проведена среща с управителите на дружеството за предприемане на неотложни мерки за привеждане дейността в съответствие с условията в комплексното разрешително, ограничаване на неорганизираните емисии и на разпространението на миризми.

При неизпълнение на всички мерки, изискани от контролните органи операторът „Кроношпан България“ ЕООД, площадка Бургас ще трябва да спре експлоатацията  на инсталацията докато не бъде въведена в съответствие с условията на Комплексно разрешително № 475-Н2/2016 г.“

Остави отговор

Please enter your comment!
Please enter your name here