Още едно общинско предприятие ще бъде засегнато от съкращения. След като 21 души бяха освободени в четири общински предприятия – ОП „Летен театър“, ОП „Туризъм’, ОП „Морски знаци“ и ОП „Спортни имоти“, сега дойде ред и на ОП „Общински имоти”.

Предложението на администрацията, което вече е входирано в Общински съвет – Бургас, е да се намалят с 4 щатни бройки числения състав. Това включва 1 човек с длъжността „Отчетник, счетоводство”, двама с длъжността „Работник, поддръжка на сгради” и един „Строителен техник, проектно – технически отдел”.

Като причини за съкращенията са посочени рационализирането на работата, посредством въведените специализирани софтуерни продукти за изпълнение на определени счетоводни и проектно – технически задачи, свързани с предмета на дейност на предприятието. Това, като последица, довело до реорганизация на част от работата, чието успешно и качествено осъществяване се установи, че може да бъде постигано с персонален състав с по-малка численост.

От друга страна, направените анализи и разчети на възложените и изпълнени задачи, свързани с поддръжката и ремонта на общински жилищни и нежилищни имоти и др. подобни в обхвата на предмета на дейност на това предприятие сочат, че за извършването им е необходим по-малък числен състав, поради което с проекта се предлага съкращаване на 2 щатни бройки от длъжността „Работник, поддръжка на сгради“.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви

seventeen + fourteen =