Със заповед на министъра на околната среда и водите е актуализирана площта на природна забележителност „Скално образувание Трите братя“, в землището на град Айтос. От 10 дка тя се разширява и вече е 11, 281 дка. Промяната е във връзка с извършени по-точни замервания в кадастралната карта.

Координатите на точките на границата, попадащи в природната забележителност и картният материал, се съхраняват в Министерството на околната среда и водите и Регионалната инспекция по околната среда и водите – Бургас.

Природната забележителност „Скално образувание Трите братя“ е обявена през 1972 г. със заповед на Министерство на горите и опазване на природната среда с цел опазване на забележителни скални образувания. В нея е забранено кастренето, чупенето на клони, нараняването на стъблата и всякакви други дейности, които биха довели до повреждане или унищожаване на дърветата, късане и изкореняване на растения, паша на животни, забранява се разкриване на кариери и провеждане на минно-геоложки проучвания. Забранени са и сечите, освен отгледни и санитарни.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви