Години наред, след изтичане на мандата му, Таню Атанасов заема поста омбудсман в общината. Причината е, че за избора досега така и не се достигаше необходимото квалифицирано мнозинство. Последният от многобройните конкурси, вероятно над 10, беше обявен на януарската сесия на ОбС-Бъргас.

7-членна комисия препита кандидатите, явили се на публичен конкурс. До него стигнаха Тодор Стамболиев и Илияна Гъбева, която се беше кандидатирала на последния такъв през миналата година, но не успя да събере необходимите гласове. Оказа се обаче, че Гъбева в последния момент е оттеглила заявлението си за участие в конкурса.

След проведеното интервю комисията предлага за омбудсман Стамболиев.

Тодор Стойчев Стамболиев е роден на 16.08.1966 г. Има завършено висше образование от Висш институт за подготовка на офицери и научна дейност към МВР – София, с гражданска специалност „Право“, квалификация „юрист“. Факултет за обществени професии – „Журналистика“ към Университет „Кл. Охридски“ София – незавършено, неположен държавен изпит. Специализирал е във воденето на граждански и административни дела. От 2003 г. до 2007 г. общински съветник в Общински съвет – Бургас, две години от които председател и зам.- председател на група. Бил е член на три постоянни комисии: на правна, на общинска собственост и инвестиции и на комисията по устройство на територията. Също така е бил член на Надзорния съвет на Агенция по приватизация, на тръжната комисия и много временни комисии.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви

6 − 1 =