2 893 досъдебни производства са внесени в съда от прокурорите в Окръжен район Бургас през 2016 г., което показва значителен ръст в сравнение с предходната година с общо 450 производства, съобщи Административният ръководител на Окръжна прокуратура – Бургас, г-жа Калина Чапкънова по време на годишното събрание на магистратурата. То се проведе в присъствието на прокурорите от Върховна касационна прокуратура – Николай Георгиев – ръководител на Отдел ІІ „Досъдебни производства“ и Румен Колчев. Гост бе и Административният ръководител на Апелативна прокуратура – Бургас, г-н Любомир Петров.

По време на отчета представен от г-жа Чапкънова стана ясно, че осъдителните и санкционни актове на съда през 2016 г. са 97,5 % от всички внесени прокурорски актове, което е с 400 повече от тези през 2015 г.

През изминалата година наблюдаваните преписки от прокурорите в Окръжната прокуратура и 8 районни прокуратури (Айтос, Бургас, Карнобат, Малко Търново, Несебър Поморие, Средец, Царево) са със 2 000 повече от тези през 2015 г. или общо наблюдаваните са 21 151. 92,19 % са решени от прокурорите, а 99,24 % от тях са решени в едномесечния срок.

Отчита се ръст на наблюдаваните досъдебни производства с около 1 400, като общата им бройка е 18 278. Значителен е ръстът на незабавните производства, които са нараснали тройно – от 191 през 2015 г., до 579 през 2016 г. Отбелязано бе, че 502 от тези производства са на Районна прокуратура – Царево и са по дела свързани с престъпления на чужди граждани, преминали незаконно границата на страната.

През 2016 г. са внесени в съда общо 177 искания за определяне на мярка „задържане под стража“ – с 50 повече от 2015 г., като 85 % от тях са уважени.

Върнатите дела на Прокуратурата са само 2,8 % от всички внесени в съда, а оправдателните присъди само 1,4 %.

Наблюдава се и ръст на внесените протести (56) и предложения (60) на прокурорите по Надзора за законност, които в огромната си част са уважени от съда. Прокурорите са участвали в общо 131 административни дела, които представляват важен държавен и обществен интерес.

Административният ръководител на Апелативна прокуратура – Бургас,  Любомир Петров изрази похвалата си към присъстващите за постигнатите от тях изключителни резултати, които са значително по-добри от тези през 2015 г. Той заяви, че вижда резерви в работата по дела с предмет корупционни престъпления.

Административният ръководител на Окръжна прокуратура – Бургас, Калина Чапкънова изрази надеждата си за надграждане на постигнатото и пожела спорна работа на своите колеги.

През 2016 г. награди от Главния прокурор получиха трима прокурори от Окръжна прокуратура – Бургас. Наградени бяха районните прокуратури – Царево и Средец, а Административният ръководител на Районна прокуратура – Средец  бе определен за Прокурор на годината в България.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви