НАП връща данъци на млади семейства с ипотечен кредит

dany4na-deklaraciq-1

И през 2013 г. един от членовете на младо семейство с ипотечен кредит може да намали данъчните си основи с лихвените плащания по заема през годината. Условията са подаване на годишна данъчна декларация за облагане на доходите, към която трябва да се приложи документ, издаден от банката кредитозаемател, в който е описан размерът на направените лихвени плащания през годината. Второто изискване за ползване на облекчението е да се приложи и декларация от съпруга или съпругата, че няма да се възползва от намалението на данъка.

Данъчното облекчение за млади семейства дава възможност да се приспаднат от данъчната основа лихвените плащания по ипотечен кредит за закупуване на жилище. Приспадането от данъчната основа означава, че със сумата, платена за лихви по ипотечен кредит се намалява сборът от всички доходи на физическото лице, а не дължимият данък.

Условия:

Облекчението може да се ползва ако едновременно са изпълнени следните условия:

1.    Договорът за ипотечния кредит е сключен от лице, което има граждански брак. Гражданският брак трябва да е сключен към 31 декември на годината, за която се ползва данъчното облекчение за млади семейства.
2.    Поне единият от двамата съпрузи не е навършил 35-годишна възраст към датата на сключване на договора за ипотечен кредит.
3.    Ипотекираното жилище е единствено жилище за семейството през данъчната година. Данъчното облекчение за млади семейства не може да се ползва, ако за обезпечение служи друго жилище, а не закупеното с кредита.
4.    Облекчението може да се ползва за направени през годината лихвени плащания по първите 100 000 лв. от главницата.
5.    Лицето представи писмена декларация от съпруга/та, че няма да ползва данъчното облекчение за 2012 г.

Декларация
Облекчението се ползва с подаването на данъчна декларация за облагане на доходите на физическите лица до 30 април 2013 г. в офиса на НАП по постоянен адрес. Към декларацията задължително трябва да приложите и документ, издаден от банката кредитозаемател, удостоверяващ размера  на направените през годината лихвени плащания по първите 100 000 лв. от главницита по ипотечния кредит за закупуване на жилище.

Процедура по възстановяване на сумите
Служителите в НАП приемат всички годишни данъчни декларации за доходите на физическите лица от 2012 г., подадени в срок не по-късно от 30 април 2013 г. Те проверяват данните в декларацията и приложените към нея документи. Ако в резултат на това, че ползвате облекчението, се е получил надвнесен данък върху доходите, той ще ви бъде възстановен в 30-дневен срок от подаването на декларацията. Уверете се, че сте вписали коректно номера на банковата си сметка (на стр. 3 от основната част от декларацията), по която да ви бъдат преведени парите. Когато сумата за възстановяване е над 500 лв., служителите на НАП ще изготвят официален писмен документ – акт за прихващане или възстановяване. В него ще опишат размера на данъка за възстановяване и, ако имате, неплатени данъчни задължения. Сумата от облекчението се прихваща, ако имате дългове към бюджета или се възстановява по посочена банкова сметка в случай, че нямате неплатени публични дългове. Актът за прихващане или възстановяване задължително се подписва от служителя на НАП и от лицето, ползващо облекчението. Когато документът е готов, ще бъдете потърсени по телефона, за да посетите офиса на приходната агенция и да подпишете акта.

Допълнителна информация за ползването на данъчното облекчение за млади семейства можете да получите на телефона на информационния център на НАП 0700 18 700 на цената на разговор от цялата страна.

Често задавани въпроси

1.    Пълната сума от платените лихви ли ще ми бъде възстановена?
Не. С платените от Вас лихви се намалява сумата от годишните данъчни основи, тоест сборът от всички доходи, които сте получили през годината и които подлежат на деклариране в годишната данъчна декларация.

2.    Ако имам друг жилищен имот, например идеална част от вила, мога ли да ползвам данъчното облекчение?
Ако имате друг жилищен имот или идеална част от жилищен имот, Вие не можете да ползвате данъчното облекчение. То е предназначено единствено за млади семейства, които притежават само едно жилище, за закупуването на което са взели ипотечен кредит. Данъчното облекчение обаче може да се ползва, ако семейството притежава други недвижими имоти, които не са „жилище” – ниви, гори, ливади и др.

3.    Ако ипотекираното жилище няма влязло в сила разрешение за ползване, може ли да се подаде декларация за данъчното облекчение за млади семейства?
Да. Достатъчно е това жилище да е единствено за семейството през годината, за която желаете да ползвате данъчното облекчение за млади семейства.

4.    Ако единият от съпрузите е на възраст над 35 години, може ли данъчното облекчение да се ползва от другия?
Условието е към датата на сключването на договора за ипотечен кредит поне единият от двамата съпрузи да не е навършил 35 години. Следователно, възрастта на другия съпруг не е от значение. Данъчното облекчение може да се ползва и от съпруга, който е навършил 35 години към датата на сключването на договора за ипотечен кредит.

5.    Ако през 2012 г. съм работил/ла само на трудов договор, трябва ли да подам годишна данъчна декларация, за да ползвам данъчното облекчение?
Да. Данъчното облекчение за млади семейства може да се ползва само с подаване на годишната данъчна декларация. Това се отнася и за работещите единствено по трудови правоотношения, които не са задължени да подават годишна данъчна декларация.

6.    Трябва ли кредитът да е получен през 2012 г., за да ползвам данъчното облекчение?
Не. Допустимо е кредитът да е получен и преди 2012 г.

 • Паундът скочи след референдума в Шотландия Паундът скочи след референдума в Шотландия
 • Гърция е шампион по реформи в света Гърция е шампион по реформи в света
 • Мъж разстреля семейството си и се самоуби Мъж разстреля семейството си и се самоуби
 • Камерън призова към единство Камерън призова към единство
 • Ставаме 11 милиарда до 2100 година Ставаме 11 милиарда до 2100 година
 • Шотландците отхвърлят независимостта Шотландците отхвърлят независимостта
 • Руската армия може да превземе за дни Рига, Варшава или Букурещ Руската армия може да превземе за дни Рига, В
 • Природните бедствия изселили най-малко 22 милиона души Природните бедствия изселили най-малко 22 мил
 • САЩ ще въоръжават опозицията в Сирия САЩ ще въоръжават опозицията в Сирия
 • Карлос Чакала остана с доживотна присъда Карлос Чакала остана с доживотна присъда
 • Наводненията взеха жертви в Ю. Франция Наводненията взеха жертви в Ю. Франция
 • Австралийците заловиха 15 терористи Австралийците заловиха 15 терористи

Не пропускайте