Бургаска област - четвърта по население в страната

alexandrovska-lqto-2011

 

Област Бургас е на четвърто място по брой население в страната, сочат данни на НОИ. Шест са областите с брой на населението над 300 хил. души, като в първите две от тях - София (столица) и Пловдив, живее повече от една четвърт от населението на страната (27.2%). Трета по брой на населението е област Варна - с население 473 хил. души, следват областите Бургас (413 хил. души), Стара Загора (330 хил. души) и Благоевград (320 хил. души). Само населението на област София (столица) се увеличава спрямо 2011 година. При всички останали области има намаление на населението, като най-голямо е то за областите Видин (2.0%) и Враца (1.7%). Най-малка по брой на население е област Видин, в която живеят 97 536 души, или 1.3% от населението на страната, а най-голяма е област София (столица) - 1 301 683 души (17.9%). В шестнадесет области населението е под 200 хил. души и общо в тях живеят 31.0% от населението на страната. С брой на населението от 200 хил. до 300 хил. души са шест области, които обхващат 20.7% от населението на страната.

В градовете живеят 72.9% от населението на страната, а в селата 27.1%, сочи статистиката

Към края на 2012 г. населените места без население са 172. Най-голям брой населени места без население има в областите Габрово, Велико Търново и Кърджали. В 1130, или в 21.4% от населените места, живеят от 1 до 49 души. С население над 100 хил. души са седем града в страната. В тях живее 34.0% от населението на страната. Неравномерно е разпределението на населението на страната по общини. В 62 общини населението е под 6 000 души и в тях живее 3.3% от населението на страната. В същото време в четирите общини с население над 200 хил. - Столична, Варна, Пловдив и Бургас живее 30.2% от населението на страната.

Основните фактори, които влияят върху измененията в броя и структурите на населението са демографските процеси - раждаемост, смъртност и миграция. Близо половината от населението на страната (49.3%) живее в Югозападния и Южния централен район, като тяхното население е съответно 2 128 хил. (29.2%) и 1 462 хил. души (20.1%). Югоизточният и Североизточният район са следващите по брой на населението - съответно с 1 067 хил., или 14.7%, и 957 хил. души, или 13.1% от населението на страната. В Северния централен и Северозападния район живеят съответно 844 хил., или 11.6%, и 823 хил. души, или 11.3% от населението на страната. И в шестте статистически района населението намалява спрямо 2011 г., като най-голямо е намалението в Северозападния - с 1.6%, а най-малко - в Югозападния район - с 0.2%.

Към 31. 12. 2012 г. в градовете живеят 5 306 233, или 72.9%, а в селата - 1 975 808, или 27.1% от населението на страната. За първи път в демографската история на страната населението на селата пада под 2 милиона души. Към края на 2012 г. населените места в България са 5 278, от които 257 са градове и 5 021 - села. Разпределението на населението по населени места в края на годината е резултат от неговото естествено и механично движение, а така също и от административните промени в селищната структура на страната. През 2012 г. с Решения на Министерския съвет са закрити 24 населени места, като 20 от тях са закрити чрез присъединяване към друго населено място.

Най-застаряващото население е в областите Видин, Габрово и Ловеч, сочи статистиката

Делът на лицата на 65 и повече навършени години е най-висок в областите Видин (26.4%), Габрово (25.1%) и Ловеч (24.3%). Общо в петнадесет области този дял е над 20.0% от населението на областта. Най-нисък е делът на възрастното население в областите София (столица) - 16.1%, Благоевград - 16.6%, Варна и Бургас - съответно 16.8 и 16.7%.

Процесът на остаряване на населението е характерен за повечето страни в Европейския съюз. В началото на 2012 г., общо за ЕС-27 относителният дял на населението на 65 и повече навършени години е 17.8%. Най-висок е този дял в Германия и Италия - 20.6%, следват Гърция (19.7%), Португалия (19.4%) и България (19.2%). Най-нисък е делът на възрастното население в Ирландия - 11.9%.

Към 31. 12. 2012 г. децата до 15 години са 989 786, или 13.6% от общия брой на населението. Спрямо 2011 г. този дял се увеличава с 0.2 процентни пункта. Относителният дял на населението под 15 години е най-висок в областите Сливен - 17.6%, и Бургас - 15.0% от населението на областта. Общо в петнадесет области този дял е под общия за страната, като най-нисък е в област Габрово - 11.3%.

Делът на най-младото население в ЕС-27 е 15.6%, като в Германия, България и Италия този дял е под 14.0%, а най-висок е в Ирландия (21.6%) и Франция (18.6%). Към 31. 12. 2012 г. общият коефициент на възрастова зависимост е 48.7%, или на всяко лице в зависимите възрасти (под 15 и над 65 години) се падат приблизително две лица в активна възраст. За сравнение през 2005 и 2011 г. този коефициент е бил съответно 44.5 и 47.5%. Това съотношение е по-благоприятно в градовете - 43.5%, отколкото в селата - 64.7%. Общо в петнадесет области на страната този показател е над 50.0%, като най-неблагоприятно е съотношението в областите Видин (62.5%), Ловеч (60.4%) и Монтана (59.3%), а най-благоприятно - в областите София (столица) - 41.0%, и Смолян - 43.4%.

 • Окончателно: Без пръстови отпечатъци в болниците! Окончателно: Без пръстови отпечатъци в болниц
 • Директна предавка: Бог Арес си има…бълха Директна предавка: Бог Арес си има…бълха
 • Затварят за няколко часа ул. „Лазар Маджаров“ Затварят за няколко часа ул. „Лазар Маджаров“
 • Слави обвини bTV в цензура, от телевизията му отговориха Слави обвини bTV в цензура, от телевизията му
 • Тайните на Емили Ратайковски Тайните на Емили Ратайковски
 • Качиха детско порно в компютъра на чешкия президент Качиха детско порно в компютъра на чешкия пре
 • Канада легализира марихуаната Канада легализира марихуаната
 • Германия: Реформата на Ердоган е преврат Германия: Реформата на Ердоган е преврат
 • По колко яйца може да ядете на ден По колко яйца може да ядете на ден
 • Скарлет Йохансон си пада по кулинари Скарлет Йохансон си пада по кулинари
 • Нещастните мъже гледали най-много порно Нещастните мъже гледали най-много порно
 • Сърбия: Българите се изплашиха от напредъка ни Сърбия: Българите се изплашиха от напредъка н

Не пропускайте