• Морската градина в Бургас ще има канализационна мрежа. От Общината откриха процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране на канализационна система в Приморски парк“. Сега на територията там няма изградена канализация  за битови отпадъчни води, а само частично изградена мрежа за дъждовни води в северната част на парка. Липсата на канализация  на територията на Приморски парк, която да събира и отвежда отпадъчните битово-фекални води от Летния театър, както и от множеството заведения за обществено хранене, разположени по крайбрежната…
 

Коментар

  • Какво представлява концепцията за алфа хората?Може би сте попадали на идеята за алфа-мъжкаря във връзка с теми като запознаство, флирт, семеен живот и дори бизнес успех. Тя предполага, че мъжете…

Интервю