• Заради дъждовете и снеготопенето река Маринка е повишила нивото на водите си с 33 см. за последното денонощие и в момента е преди границата на преливането си. Това са отчели датчиците за мониторинг на водните нива, които са поставени във определени водоеми на територията на община Бургас. Данните постъпват по електронен път в системата за мониторинг на водите на всеки 15 минути в центъра на видеонаблюдение. „При евентуално преливане на реката най- застрашени са къщите в ниската част на селищно…
 

Коментар

  • От началото на връхлетялата ни изненадваща зима през януари всички попаднахме в ситуация на посттравматичен стрес – защото не можахме да се качим на колите си, не можахме да стигнем…

Интервю